Registrovaný sociálny podnik ako spôsob úspory obecných prostriedkov

Registrovaný sociálny podnik ako spôsob úspory obecných prostriedkov

Pojmy sociálna ekonomika a registrovaný sociálny podnik nie sú úplne neznáme. Verejnosť ich však často vníma ako niečo, čo nemá súvis s verejnou správou. Nie je to pravda. Znaky sociálnej ekonomiky vykazujú aj mnohé služby, ktoré svojim občanom poskytujú samosprávy. Na prvý pohľad sa zdá, že nejde o dôležitú informáciu. Ale ani to nie je pravda. Štát sa totiž rozvoj a fungovanie sociálnej ekonomiky snaží podporovať. Okrem iného aj výhodami v daňovej oblasti. Väčšina verejne dostupných materiálov o sociálnej ekonomike zdôrazňuje takmer výlučne jej sociálne benefity. O daňových výhodách informujú pomenej. Pre obce a mestá sú však registrované sociálne podniky zaujímavé práve kvôli daniam.

Na účely zákona o dani z pridanej hodnoty majú obce postavenie koncového spotrebiteľa. Daň, ktorú voči nim vo svojich faktúrach uplatnia ich dodávatelia, si nemôžu odpočítať. V porovnaní s bežnými firmami tak všetko kupujú o 20% drahšie – s daňou. Ako bežní spotrebitelia. Ak však obec nakupuje služby od registrovaného sociálneho podniku v rámci jeho aktivít sociálnej ekonomiky (trebárs svojej obecnej spoločnosti), zaplatí z takýchto služieb na dani len polovicu. Podmienkou je len to, aby tento sociálny podnik celý svoj zisk využíval na dosahovanie svojho hlavného cieľa. Ak teda pri faktúre vo výške 100 000 eur zaplatí obec za normálnych okolností ešte daň 20 000 eur, pri rovnakej sume vyúčtovanej registrovaným sociálnym podnikom, je daň len polovičná.

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu preto dáva zmysel, aby si obce takéto registrované sociálne podniky samé zriadili (a získali príslušný štatút). Radi pri tom budeme nápomocní.

Ide o zákon číslo 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Z názvu uvedeného predpisu vyplýva, že sa dotýka aj zákona o dani z pridanej hodnoty. Zvýhodnenie na dani z pridanej hodnoty je upravené v ust. § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

Takýto štatút môže získať napríklad individuálny podnikateľ – fyzická osoba, nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, účelové združenie cirkvi alebo obchodná spoločnosť. Podmienkou je, že svoju činnosť nevykonávajú s cieľom dosahovať zisk alebo tento zisk sa využíva na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Z hľadiska obce je teda ideálne, aby takýto štatút získala s.r.o. vlastnená obcou, od ktorej obec nakupuje služby. 

Možné aktivity vymenúva zákon, ale z hľadiska obce sú ideálne napríklad údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev a ciest, prevádzka zberných dvorov, obecných knižníc, pohrebné služby, stavebné práce alebo organizovanie kultúrnych a športových podujatí. 

Náklady na založenie a sprevádzkovanie obecného sociálneho podniku určíme potom, ako odkonzultujeme rozsah našich služieb, ktoré budete požadovať a povahu zakladaného sociálneho podniku. 

Hoci sa na tejto stránke venujeme predovšetkým dani z pridanej hodnoty, registrované sociálne podniky zvýhodňuje aj množstvo iných predpisov. Napríklad zákon o dani z príjmu, zákon o miestnych daniach alebo zákon o verejnom obstarávaní. Rôzne druhy pomoci a podpory upravuje aj samotný zákon o sociálnej ekonomike. 

Pomôžeme vám predovšetkým so získaním osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. To zahŕňa hlavne určenie vhodného typu registrovaného sociálneho podniku (sú 3 typy), prípravu a odkonzultovanie podnikateľského plánu s príslušnými orgánmi. Súčasne Vám pomôžeme s nastavením príslušných vnútorných procesov tak, aby sociálny podnik mohol riadne fungovať. Ak navyše potrebujete založiť obecnú spoločnosť, zapísať ju do obchodného registra, vybaviť jej registráciu na DPH, prípadne ďalšie formality, vieme pomôcť aj s tým. 

Máte záujem o viac informácií?

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU