Vyporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami

Vyporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami

Trápi Vašu obec nevyporiadané športové ihrisko, požiarna zbrojnica, zberný dvor alebo radnica? Chcete s tým niečo urobiť? Čítajte ďalej!

V každej obci je množstvo verejnoprospešných stavieb. Športové ihriská, radnice, požiarne zbrojnice, zberné dvory, cintoríny a tak ďalej. Tieto stavby na obce prešli často bez pozemkov, na ktorých stoja. Preto vznikajú problémové situácie, ktoré obciam a ich občanom komplikujú život. Od nemožnosti získať zdroje na rekonštrukciu týchto stavieb a celkového brzdenia rozvoja obcí, až po rôzne druhy konfliktov a sporov. Našťastie, táto situácia je riešiteľná. Pozemky pod dotknutými stavbami sa totiž dajú vysporiadať – a to vyvlastnením. Ide o regulovaný proces, na konci ktorého je prechod vlastníctva pozemkov pod stavbami na obec. Pretože vyvlastnením dôjde k zjednoteniu vlastníctva pozemku a na ňom stojacej stavby, zaniká aj zdroj konfliktov medzi obcou a vlastníkmi pozemku. A čo je ešte dôležitejšie, v mnohých prípadoch sa otvára cesta k získaniu prostriedkov z rôznych fondov a dotačných schém.

Zaujala vás táto téma alebo sa vás priamo dotýka? Trápia vašu obec neusporiadané pozemky pod obecnými stavbami? Máme pre vás pripravené riešenia a budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Dá sa vyporiadať pozemok pod akoukoľvek verejnoprospešnou stavbou. Teda stavby určenej na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V našej praxi sme sa stretli napríklad s radnicami, cintorínmi, športovými ihriskami, amfiteátrami alebo zbernými dvormi.

Ten, kto už skúsil vyjednávať s vlastníkmi pozemkov vie, že dosiahnuť dohodu je takmer nemožné. Pri malom počte vlastníkov sa to možno dá. No s narastajúcim počtom vlastníkov je čoraz ťažšie skĺbiť všetky ich – mnohokrát protichodné – požiadavky. Praktickým dôsledkom potom je, že celý proces vyjednávania v určitom bode zamrzne a z vysporiadania nič nie je. Výhodou vyvlastnenia je to, že možnosť obštrukcií zo strany vlastníkov je pri ňom takmer vylúčená. To znamená, že pokiaľ sa dodržia formálne požiadavky zákona, vyvlastnenie prebehne. Bez ohľadu na to, či sa to vlastníkom páči alebo nie.

Ideálna situácia je, keď má obec územný plán a verejnoprospešná stavba je definovaná priamo v ňom. Ak obec územný plán nemá, môže potvrdenie, že ide o verejnoprospešnú stavbu, vydať stavebný úrad. Keď je vyvlastnením dotknutý štát, stačí aj uznesenie obecného zastupiteľstva o verejnoprospešnom charaktere daného majetku.

Nie. Vyvlastnenie je možné vždy len za spravodlivú náhradu. Jej výšku určuje znalec v znaleckom posudku. Vďaka posudku je cena určená nestranne, objektívne a obec sa vyhne obvineniu, že niektorých vlastníkov zvýhodňuje alebo znevýhodňuje.

Neexistuje úplne jednotný postup. Treba si uvedomiť, že vysporiadanie pozemku pod požiarnou zbrojnicou sa bude niektorých veciach líšiť od vysporiadania cintorína. V hrubých rysoch je však postup nasledovný: V prvom rade sa zhodnotia podmienky na mieste samom, preverí sa územnoplánovacia dokumentácia, dokumentácia k stavbe a akákoľvek iná relevantná dokumentácia. Následne sa pozemky ocenia, zamerajú a v územnom konaní sa určia podrobnosti celého procesu. Potom nasleduje pokus o dohodu s vlastníkom. A ak tento s dohodou nesúhlasí, podáva sa návrh na vyvlastnenie.

Návrh sa podáva na a o vyvlastnení rozhoduje okresný úrad v sídle kraja. Jedná sa o štandardné správne konanie.

Môže – ale len z dôvodu nedodržania predpísaných procesných postupov. Ak sa tieto postupy dodržia, dôjde k vyvlastneniu. Nesúhlas vlastníkov, bez ohľadu na dôvod (staré krivdy, nespokojnosť s cenou a podobne) vyvlastnenie nezastaví.

Všetko závisí od počtu vlastníkov a množstva vyvlastňovaných pozemkov. Odhad vieme urobiť po tom, ako sa s prípadom oboznámime.

Mám záujem o vyporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU