GDPR pre obce, čo to s ochranou dát myslia vážne

GDPR pre obce, čo to s ochranou dát myslia vážne

Agendu GDPR si každá obec najlepšie vyrieši sama. My Vám ukážeme, ako na to.

Kvôli ochrane osobných údajov nechce mať starosti nikto. Súčasne platí, že skoro nik nie je ochotný sa nimi vážne zaoberať. Namiesto toho takmer všetci hľadajú skratky. A upokojujú svoje svedomie tým, že si kupujú rýchle a lacné riešenia typu „všetko v jednom“. Ale takéto povrchné riešenia nefungujú. Stačí si pozrieť rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov, v ktorých sa týmito rýchlymi a lacnými riešeniami zaoberal – niektoré obce ich kúpu už možno oľutovali. My preto ani žiadne zázračné riešenia neponúkame. Ale ak to ale s ochranou dát myslíte vážne, radi Vám pomôžeme.

Hoci sú si všetky organizácie v základných črtách podobné, každá z nich je jedinečná. Každá má unikátne vnútorné procesy a unikátny obeh dát. A tieto procesy pozná len ona sama. Kvalitná ochrana osobných dát vyžaduje, aby ten, kto sa tejto ochrane venuje, všetky tieto procesy poznal. Externý dodávateľ to však nedokáže, resp. nedokáže sa s nimi oboznámiť v dostatočnom rozsahu a za prijateľný náklad. A preto, hlavne ak ponúka rýchle a lacné riešenie, nemôže ochranu údajov dobre nastaviť. Jednoducho to nie je možné. Avšak ak systém ochrany údajov pozná samotná dotknutá organizácia (firma, obec…), dokáže sa si problematikou poradiť. 

GDPR nie je zložité. Napríklad v porovnaní s daňou z príjmu je dokonca úplne primitívne. Súčasné európske nariadenie GDPR je navyše v mnohom jednoduchšie ako minulý slovenský zákon o ochrane osobných údajov. Pri písaní spomínaného zákona totiž naši legislatívci robili nadprácu a zahrnuli doňho povinnosti, ktoré vtedajšia európska legislatíva ani nevyžadovala. V súvislosti s údajnou zložitosťou GDPR si však treba položiť inú otázku: Prečo si toľko ľudí myslí, že GDPR je zložité? Na toto odpoveď nemáme. Treba sa však opýtať tých, ktorí to tvrdia. 

Ak vám niekto tvrdí, že kúpou pár papierov je u vás problematika GDPR navždy vyriešená, klame. GDPR, resp. ochrana dát nie je o tom, že si do zásuvky odložíte nejaký fascikel a už naň nepozriete. Ochrana údajov je – doslovne – spôsobom života. Buď si organizácia tento spôsob života osvojí alebo nie. My vám ukážeme, že tento spôsob života sa osvojiť dá a že to ani príliš nebolí.

Je pravdou, že k niektorým otázkam ochrany dát je potrebná dokumentácia. Ale o dokumentáciu vôbec nejde. Našim cieľom v skutočnosti je, namiesto toho, aby sme vám dali rybu, naučiť vás ryby chytať. Aby ste si GDPR agendu dokázali spravovať sami.

V prvom kroku sa zbežne oboznámime s obehom dát vo vašej obci. Podľa toho vám vysvetlíme v akom rozsahu sa vás GDPR týka a ktoré procesy je potrebné podchytiť. Následne spolu spíšeme zoznam tzv. spracovateľských operácií. To sú operácie, pri ktorých dochádza k manipulácii s osobnými údajmi. My podľa zoznamu a spolupráci s vami následne pripravíme návrh konkrétnych opatrení na ochranu údajov pri každej operácii. V priebehu celého procesu súčasne prebieha zaškoľovanie vášho personálu do problematiky GDPR tak, aby v nami začatej práci dokázal pokračovať aj bez nás (bez obáv, nie je to komplikované). Samozrejme, my ostávame k dispozícii aj naďalej.

Nie a nikdy nebude poskytovať. Prečo? Z dvoch dôvodov: 

 1. sme ľudia a nedokážeme obsiahnuť všetko okolo nás a
 2. nariadenie GDPR to neumožňuje.

To, že človek nedokáže zregulovať a podchytiť všetko, čo sa okolo neho deje, je jasné. Vždy sa môžu vyskytnúť situácie, ktoré sa nedajú predvídať a neexistuje na ne odskúšané riešenie. Tá druhá prekážka spočíva v tom, že nariadenie GDPR je príliš všeobecné. To znamená, že hoci obsahuje formuláciu základných zásad a pravidiel ochrany dát, žiadne konkrétne situácie vôbec nerieši. Takže ak chce organizácia napríklad vedieť, či má svoje dokumenty posielať prvou alebo druhou triedou, nariadenie GDPR mu nepomôže. Musí sa rozhodnúť sama. Pomôcť si môže akurát rozhodovacou praxou príslušných úradov ochrany údajov. Ale ani táto nemusí byť rôznych krajinách jednotná. My však príslušnú prax sledujeme.

Pretože každá obec je jedinečná, nie je možné vopred stanoviť cenu našich služieb. Indikatívnu cenovú ponuku je však možné vypracovať už pri úvodnej konzultácii s Vašou obcou.

Máte záujem o viac informácií?

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU