blog


Vyžaduje si prijatie daru obcou súhlas zastupiteľstva?

Ak sa v našich blogoch venujeme obecnému majetku, je tomu najčastejšie v súvislosti s jeho predajom. Avšak zaujímavé otázky vyvstávajú aj ohľadom jeho nadobúdania. Nedávno sme totiž boli svedkami prípadu, kedy kataster odmietol povoliť vklad darovacej zmluvy, ktorou obci jej obyvatelia darovali pozemok. Ako dôvod odmietnutia bol uvedený chýbajúci súhlas zastupiteľstva s týmto darom. Postupoval […]

Znovuzvolený hlavný kontrolór – dodatok či nová pracovná zmluva?

Právne postavenie verejných funkcionárov v samospráve je zaujímavé. Miešajú sa tu totiž prvky pracovného a správneho práva. Takže občas vznikajú zaujímavé právne problémy. Venovali sme sa im napríklad v našich blogoch o zástupcovi starostu obce, ktoré nájdete tu. Nemenej zaujímavý je však aj hlavný kontrolór. Práve v súvislosti s ním sme narazili na zaujímavú otázku. […]

Naše blogy si teraz môžete aj vypočuť!

Hovorí sa, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Nesúhlasíme. Niekedy sa informácie dajú efektívne získať aj bez namáhania vzácneho zraku. A preto sme sa rozhodli máličko vylepšiť naše blogy a umožniť, aby si ich každý mohol vypočuť. Takže blogy odteraz obsahujú aj audio stopu. Ak sa vám ich teda nechce čítať, môžete sa do […]

Krátka poznámka k pozemkom nezistených vlastníkov

… alebo ako by nemali vyzerať novely zákonov Pretože parlament je v letnej pauze a blížia sa predčasné voľby, mnoho predložených zákonov visí vo vzduchoprázdne. A je otázne, či vôbec budú schválené. Jedna z týchto čakajúcich noviel nás však zaujala. Ide o poslanecký návrh novely zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie […]

Novela zákona o miestnych daniach

Viac flexibility pri zdaňovaní stavieb už od 1. októbra Prvého októbra nadobudne účinnosť novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hoci ide o veľmi stručný zákon, zmeny, ktoré prináša môžu byť pre niektoré obce zaujímavé. A tak sme sa mu rozhodli povenovať. Zákon o miestnych daniach stanovuje […]

Používate mandátny certifikát starostu obce (zn. SPF)?

O digitalizácii Slovenského pozemkového fondu (SPF) sme už písali (TU). A to v tom zmysle, že fond svoje zmluvy podpisuje elektronicky. Čiže sa netreba báť, ak na zmluve nevidieť napísané meno osoby, ktorá ju v mene fondu podpísala. Táto informácia je k zmluve pripojená vo forme jej elektronického podpisu. S elektronickým podpisovaním zmlúv zo strany […]

Manuál pre núdzové stavy a mimoriadne situácie

Čo sa ešte smie a čo už nie? A ako sa v tom majú obce vyznať? Posledné roky boli pomerne divoké – pandémia kovidu a následne vojna na Ukrajine spustila lavínu mimoriadnych situácií a núdzových stavov. Súčasne bolo prijaté veľké množstvo legislatívy, ktorej účinnosť bola na existenciu týchto núdzových stavov alebo mimoriadnych situácií naviazaná. Od […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU