blog


Poznáte prípravné trhové konzultácie?

Predpokladáme, že inštitút verejného obstarávania už väčšina pozná. Avšak je tomu tak aj vo vzťahu k prípravným trhovým konzultáciám („PTK“)? Ak chcú verejní obstarávatelia, medzi ktorých patria aj obce, zefektívniť proces verejného obstarávania ako aj zabezpečiť jeho väčšiu transparentnosť, sú PTK ideálnym riešením. Hoci v praxi sú podľa nášho názoru veľmi málo využívané. Totižto, ak […]

Deliť alebo nedeliť zákazky vo verejnom obstarávaní?

Verejné obstarávanie hrá kľúčovú rolu v súvislosti so spravodlivým a transparentným nakladaním s verejnými prostriedkami. Nedovolené rozdeľovanie zákaziek sa stalo témou mnohých diskusií, nakoľko ohrozuje tento princíp a vedie k neefektívnemu využitiu finančných zdrojov a tým aj skresleniu výsledkov verejných súťaží. Jedna z mnohých otázok verejných obstarávateľov (napr. aj obce) pri obstarávaní viacerých zákaziek podobného […]

Novela zákona o verejnom obstarávaní sa dotkne aj zverejňovania zmlúv

Obce, zbystrite pozornosť. Už pred časom sme informovali o veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní. Spomínaná novela sa však nedotýka len verejného obstarávania. V menšej miere zasahuje až do jedenástich ďalších predpisov. Jedným z nich je aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Z hľadiska obcí však ide o dôležitú zmenu. Od 01.04.2022 sa totiž […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU