blog


Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania III. časť

Delimitácia, delimitačný protokol, odovzdanie a prevzatie správy majetku štátu. Pojmy, s ktorými sa každá obec či mesto už stretli. Už 30 rokov prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania medzi štátom a obcami či mestami. A ani v súčasnosti tento proces nie je ešte ukončený. Do majetku obcí prechádzajú nehnuteľnosti vrátane pozemkov zastavaných stavbami a priľahlé plochy, ku […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania II. časť

V rámci pozemkov v intraviláne obce občasne nájdeme aj pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky. Je to však skutočné vlastníctvo Slovenskej republiky? Zo zákona nakladá Slovenský pozemkový fond s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (tzv. neknihované pozemky), a ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čo je neknihovaný pozemok? Ide o pozemok, ktorý bol v pozemkových knihách evidovaný […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania I. časť

Obce sa nezriedka stretávajú so situáciami nevysporiadaného vlastníctva, keď je vlastníkom pozemkov Slovenská republika. Ide nielen o pozemky pod miestnymi cestami, ale aj o rôzne budovy, tzv. verejnoprospešné stavby. Tie sú vo vlastníctve obce, ale pozemky ostávajú vo vlastníctve štátu. Je možné takéto vlastníctvo vysporiadať? A existuje možnosť bezodplatného prevodu? Zákonných možností vysporiadania vlastníctva so […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU