Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania II. časť

Prečítať článok:

Playback speed:


V rámci pozemkov v intraviláne obce občasne nájdeme aj pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky. Je to však skutočné vlastníctvo Slovenskej republiky?

Zo zákona nakladá Slovenský pozemkový fond s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (tzv. neknihované pozemky), a ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čo je neknihovaný pozemok? Ide o pozemok, ktorý bol v pozemkových knihách evidovaný spravidla bez parcelného čísla a výmery len s uvedením druhu pozemku. Takýto pozemok nemal uvedeného vlastníka, bol verejný a mohol ho užívať každý. Mohlo ísť o cesty, verejné priestranstvá a podobne. Tento verejný majetok postupne na základe právnych predpisov prijatých od roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. V súčasnosti sú tieto pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu, Lesov SR a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Z uvedeného však existuje výnimka. Pozemky, ktoré boli bývalým verejným majetkom a nachádzajú sa v zastavanom území obce, prešli do vlastníctva obce, a to ku dňu 01.09.1995. Nie vždy sa však tak stalo. A tak nájdeme v obciach aj pozemky, ktoré sú síce v zastavanom území a boli verejným majetkom, ale ich vlastníkom je naďalej Slovenská republika. V týchto prípadoch je potrebná oprava zápisu v katastri nehnuteľností. Na jej základe sa zapíše ako vlastník pozemku obec. Jej vlastníctvo totižto vyplýva zo zákona. Nie sú teda potrebné žiadne znalecké posudky, zmluvy a podobne.

Máte v obci takéto pozemky? Chceli by ste ich so štátom vysporiadať? Zavolajte nám alebo napíšte, radi vám s celým procesom pomôžeme.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU