blog


Autor Archív

Predaj obecného majetku s nízkou zostatkovou cenou

Na čo si dať pozor? Novela zákona o majetku obcí účinná od 1. novembra, okrem iných zmien (o nich sme už písali), zvýšila zostatkovú cenu majetku, ktorý obec môže predať “neformálnym” spôsobom. Teda bez verejnej súťaže, priameho predaja, dražby alebo rozhodnutia o existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pôvodná hranica bola 3 500 eur, po novom […]

Má už vaša obec verejne prístupný defibrilátor?

Už nejaký čas sa na verejných miestach objavujú automatické defibrilátory, vďaka ktorým môže aj laik poskytnúť kvalitnejšiu prvú pomoc pri srdcovom zlyhaní. Počet takýchto verejne dostupných defibrilátorov by sa mal ešte navýšiť. A to o viac ako 2000 kusov. Má sa tak stať vďaka novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Táto sa totiž dotkla aj […]

Zmeny stavebnej legislatívy sa dotknú aj zákona o obecnom zriadení

Čo môže obec po novom žiadať od developerov? Prvý apríl 2024 sa nezadržateľne blíži. A s ním aj nadobudnutie účinnosti novej stavebnej legislatívy, teda Zákona o územnom plánovaní a Zákona o výstavbe. Avšak reforma stavebného práva je tak rozsiahla, že sa dotkne ďalších viac ako päťdesiatich zákonov. Medzi nimi aj zákona o obecnom zriadení. O […]

ProLex = naše vzorové dokumenty

Ak vaša obec využíva pri správe energetiky systém Enex alebo tendruje svoje nákupy cez aplikáciu Tendernet, je celkom dobre možné, že pozná aj systém ProLex. Je to systém obsahujúci súbor interaktívnych predlôh a vzorov umožňujúci obciam vytvárať si vlastné právne dokumenty – napríklad zmluvy, všeobecne záväzné nariadenia a podobne. Od 01.01.2024 bude vzory a dokumenty […]

P. S.: Vyžaduje si prijatie daru obcou súhlas zastupiteľstva? – poznámka k staršiemu blogu

Osudy našich blogov sú rôzne. Niektoré zapadnú bez povšimnutia, iné vzbudia záujem. A dostávame na ich základe nové podnety a doplňujúce otázky. No osud jedného blogu bol úplne výnimočný – prvýkrát sme dostali spätnú väzbu v tom zmysle, že naše stanovisko je nesprávne. Konkrétne sa jedná o blog venovaný súhlasu obecného zastupiteľstva s prijatím daru. […]

Dokazovanie v konaniach o ochrane pokojného stavu – používate Google Street View?

Ochrana pred zásahmi do pokojného stavu je historicky jednou z najstarších agend, ktoré obce riešia. Boli síce časy, kedy túto agendu vybavovali orgány štátnej správy, ale tradične patrila vždy obciam. Ide vlastne o relikt z dôb, kedy obce a ich richtári (sudcovia) vykonávali skutočnú súdnu moc. Niektoré prvky konania pred súdom preto zostali zachované aj […]

Krátka poznámka k progresívnemu zdaneniu nehnuteľností

Tento článok nerozoberá žiadny aktuálny právny problém – ide len o zamyslenie sa nad tým, odkiaľ možno pre verejný sektor získať ďalšie zdroje príjmov. Keďže sa očakáva, že verejné financie bude treba konsolidovať. Ekonómovia dlhodobo upozorňujú, že naše majetkové dane – predovšetkým daň z nehnuteľností – sú nízke. Ich zvýšenie by preto verejnému sektoru mohlo […]

Súbeh odmeňovania u zástupcu starostu

Zákon o majetku obcí upravuje okrem iného aj odmeňovanie zástupcu starostu. Avšak len veľmi stručne s tým, že stanovuje len maximálnu hranicu. Odmeňovať je však možné aj jednotlivých poslancov. A aj u nich je stanovená maximálna výška odmeny, no táto je podstatne nižšia ako u zástupcu. Občas však dochádza k aplikačným problémom. To preto, lebo […]

Zmena údajov kupujúceho a platnosť uznesenia o schválení predaja majetku

Má zmena údajov kupujúceho vplyv na platnosť uznesenia o schválení predaja majetku obce? Efektívny výkon verejnej kontroly nad nakladaním s obecným majetkom je celospoločenským záujmom. Zákon preto v tomto smere obciam ukladá viacero povinností. Od zverejňovania zámerov na uskutočnenie predaja, až po schválenie predajov zastupiteľstvom. Celý predaj preto trvá dlhšie ako je tomu pri predajoch […]

Vlastníctvo podielu v obchodnej spoločnosti obcou

Mali by obce podnikať? Zákon o majetku obcí od samého začiatku pripúšťa, aby obec vlastnila podiely v obchodných spoločnostiach. A prostredníctvom nich podnikala. Obce túto možnosť rady využívajú a často vlastnia rovno niekoľko spoločností. To však neznamená, že robia dobre. S vlastníctvom obchodného podielu sú totiž spojené nielen práva, ale aj povinnosti. Ide o to, […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU