blog


Autor Archív

Kde nájsť informácie o posune účinnosti novej stavebnej legislatívy?

Odkladu účinnosti novej stavebnej legislatívy, menovite zákona o výstavbe, sme sa už venovali (TU). Radi by sme sa ale pri téme ešte pristavili. Reforma stavebného práva je totiž viac než prijatie dvoch nových zákonov. Kvôli svojej komplexnosti sa reforma dotkla desiatok ďalších predpisov. A kvôli ich množstvu bol na ich novelizáciu potrebný osobitný zákon. Jedná […]

Posielame vám nové usmernenie ÚGKK ku vkladovým konaniam pre obce a mestá

Predávala vaša obec v poslednej dobe nehnuteľný majetok? Prerušil jej kataster vkladové konanie? Žiadali od vás preukázanie skutočností a predloženie dokladov, ktoré doteraz nepotrebovali? Ak áno, nie ste jediní. Od 1. februára je účinné nové usmernenie Úradu geodézie a katastra (ÚGKK) č. 2/2024. Usmernenie ustanovuje zoznam dokladov, ktoré majú okresné úrady požadovať od obcí pri […]

V čom spočíva krása konania o ochrane pokojného stavu?

Jednou z oblastí, kde obciam poskytujeme pomoc, je aj ochrana pokojného stavu. Pre rýchlu orientáciu uvádzame, že ide o konanie, v ktorom môže obec sama odstraňovať zásahy, ktoré narušujú pokojný život v nej. Na našej webstránke venujeme tejto téme celú sekciu (TU). Snažíme sa tiež zlepšovať povedomie obcí o tomto inštitúte. Napriek tomu svoje oprávnenie […]

Zástupca starostu a nezlučiteľnosť funkcií

Hoci sa súkromný a verejný sektor navzájom potrebujú, ich vzájomné spolužitie prináša viacero rizík. A to predovšetkým pre verejný sektor, v ktorom mnohí stále vidia dojnú kravu a zdroj obohatenia. Aj preto bol v roku 2004 prijatý ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento má verejný sektor pred rozkrádaním zo […]

Nie je priamy predaj ako priamy predaj.

V našich blogoch sa pravidelne sťažujeme na zlú kvalitu a nízku jazykovú úroveň našej legislatívy. Dnes bude témou priamy predaj obecného majetku. Avšak nie predaj samotný, ale slovné spojenie “priamy predaj”. Hoci ide o relatívne banálnu vec, často spôsobuje nedorozumenia. Výraz “priamy predaj” označuje špecifický a regulovaný spôsob predaja obecného majetku. V podstate ide o […]

Ako určiť primeranosť protiplnenia pri zámene obecného majetku?

Obecný majetok je verejným majetkom a má sa s ním nakladať čo najhospodárnejšie. Tomu zodpovedá aj požiadavka primeranosti protihodnoty pri jeho prevodoch. Ak sa majetok predáva, protihodnota má podobu peňazí. Tieto sú nielen nositeľom hodnoty, ale aj zúčtovacou jednotkou. Takže primeranosť protiplnenia sa dá posúdiť pomerne jednoducho. Iná situácia však nastáva, ak má protiplnenie povahu […]

ProLex – náš obsah je online!

Na našich blogoch a sociálnych sieťach sme už informovali, že náš obsah bude súčasťou informačného systému pre obce ProLex. Pre tých, ktorí tento systém nepoznajú: Je to systém, ktorý svojim používateľom umožňuje vytvárať na základe kvalitných predlôh vlastné právne dokumenty. Tešíme sa, že sa naše ciele stávajú skutočnosťou, a že sa naše vzory a šablóny […]

O čom svedčí odklad účinnosti novej stavebnej legislatívy?

A čo možno čakať? Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe sú základom reformy slovenskej stavebnej legislatívy. Hoci boli oba predpisy schválené ešte v roku 2022, účinnosť mali nadobudnúť až 01.04.2024. Niet sa čomu diviť, uviesť do života tak zásadnú reformu nie je jednoduché. Reformou vyvolané […]

Čo je to informačný filibustering?

O zákone o slobodnom prístupe k informáciám sme už písali. Písali sme aj o tom, že zákon spôsobuje bolesti hláv mnohým samosprávam. Transparentnosť je však pre riadny výkon verejnej správy nevyhnutná. A zákon ako je tento je potrebný. Ako ale zaistiť, aby sa právo na informácie nezneužívalo? Aj komunálna politika je totiž politikou a politický […]

Pozvánka na školenie – povinné zverejňovanie

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK, ZMLÚV A FAKTÚR Dňa 05.03.2024 sa ako prednášajúci zúčastníme seminára organizovaného Regionálnym Vzdelávacím Centrom v Martine. Naša prednáška sa bude venovaná téme povinného zverejňovania a všetkému, čo s tým súvisí. Sme radi, že od rôznych obcí už vopred dostávame konkrétne otázky, ktoré žiadajú na účely prednášky spracovať. Ak sa vaša obec plánuje […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU