blog


Krátka poznámka k progresívnemu zdaneniu nehnuteľností

Tento článok nerozoberá žiadny aktuálny právny problém – ide len o zamyslenie sa nad tým, odkiaľ možno pre verejný sektor získať ďalšie zdroje príjmov. Keďže sa očakáva, že verejné financie bude treba konsolidovať. Ekonómovia dlhodobo upozorňujú, že naše majetkové dane – predovšetkým daň z nehnuteľností – sú nízke. Ich zvýšenie by preto verejnému sektoru mohlo […]

Na čo všetko môže dať obec dotáciu a nebáť sa dane z pridanej hodnoty?

Alebo prečo je dobré poznať európske právo. Zrejme niet obce, ktorú by netrápila daň z pridanej hodnoty. Obce, hoci sú pomerne veľkým nákupcom tovarov a služieb, si nesmú odpočítavať daň, ktorú voči nim uplatňujú ich dodávatelia. A tak, v porovnaní s firmami, platia obce za drvivú väčšinu svojich nákupov o 20% viac. Aby sa nepriaznivým […]

Týka sa transferové oceňovanie aj obecných firiem?

V našich blogoch sme sa už okrajovo zaoberali otázkou cien, ktoré by mali za svoje služby účtovať obciam ich vlastné firmy. Ide o pomerne záludnú problematiku a má aj svoje odborné označenie – transferové oceňovanie. V komerčnej sfére ide o dobre známu vec. Práve v tejto oblasti totiž dochádza k pomerne často k daňovým únikom. […]

Novela zákona o miestnych daniach

Obce, skontrolujte si svoje sadzby, aby ste zbytočne nestrácali. O balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (podnikateľské kilečko) už počul každý. Málokto ale vie, že zákon, ktorým boli tieto opatrenia zavedené (zákon č. 249/2022 Z.z.), zmenil s účinnosťou od 01.09.2022 aj zákon o miestnych daniach. Obce by sa so spomínanou novelou mali oboznámiť. Novela totiž […]

Zdaňovanie schátraných stavieb po novom 2

Žiadne dobré správy Tak sme sa konečne dočkali. Novela zákona o miestnych daniach týkajúca sa zdaňovania miestnych stavieb je schválená. Je to však dôvod na radosť? O tom trochu pochybujeme. Už skôr sme v našom blogu písali o niektorých črtách novely, ktoré ju robia zbytočne byrokratickou a zaťažujúcou – viac TU. Napriek tomu, že počas prerokovania […]

Zdaňovanie schátraných stavieb po novom. Prečo musíme všetko tak komplikovať?

Národná rada v týchto dňoch rokuje o novele zákona o miestnych daniach. Podľa predkladateľov totiž obce v súčasnosti nedokážu donútiť vlastníkov schátraných a nebezpečných stavieb uvedené stavby opraviť. A preto navrhujú umožniť pri takýchto stavbách raznatné zvýšenie dane. Rozsah, o ktorý sa daň zvýši, si obce musia určiť vo všeobecne záväznom nariadení. Maximum je však […]

Nepodanie daňového priznania z miestnych daní a úrok z omeškania

Omeškané alebo nepodané daňové priznanie z miestnych daní sú bežnou realitou každej obce. Môže však obec daňových delikventov nejako trestať? Napríklad úrokom z omeškania? Nie je to tak jednoduché. Medzi miestnymi daňami a napríklad daňou z príjmu je jeden veľký rozdiel. A ten, odstrašujúci účinok úroku z omeškania do istej miery znižuje. Tým rozdielom je […]

Daňové priznanie z nehnuteľností – kedy môžu obce zdaniť nájomcov pozemkov?

31. január je dátumom, dokedy sú osoby, ktoré v obci predchádzajúci rok nadobudli nehnuteľnosť, povinné podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností. Práve obdobie podávania daňových priznaní je časom, kedy sa dá naraziť na nejaký nový praktický problém. Napríklad zdaňovanie poľnohospodárskych pozemkov. Hoci je pozemkové vlastníctvo na Slovensku rozdrobené, len malá časť vlastníkov na svojich […]

PACKETA – sú obce pripravené?

V poslednej dobe sa v slovenských obciach začali objavovať výdajné automaty PACKETA (bývalá Zásielkovňa). Domnievame sa, že PACKETA je len prvou lastovičkou a že s rozvojom internetového obchodu budú takéto automaty pribúdať. Aký právny režim by ale malo mať umiestnenie týchto automatov? Nájom? Alebo užívanie formou “zabratia” podľa zákona o miestnych daniach? A aký je […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU