blog


Predaj obecného majetku s nízkou zostatkovou cenou

Na čo si dať pozor? Novela zákona o majetku obcí účinná od 1. novembra, okrem iných zmien (o nich sme už písali), zvýšila zostatkovú cenu majetku, ktorý obec môže predať “neformálnym” spôsobom. Teda bez verejnej súťaže, priameho predaja, dražby alebo rozhodnutia o existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pôvodná hranica bola 3 500 eur, po novom […]

Zmeny stavebnej legislatívy sa dotknú aj zákona o obecnom zriadení

Čo môže obec po novom žiadať od developerov? Prvý apríl 2024 sa nezadržateľne blíži. A s ním aj nadobudnutie účinnosti novej stavebnej legislatívy, teda Zákona o územnom plánovaní a Zákona o výstavbe. Avšak reforma stavebného práva je tak rozsiahla, že sa dotkne ďalších viac ako päťdesiatich zákonov. Medzi nimi aj zákona o obecnom zriadení. O […]

Zmena údajov kupujúceho a platnosť uznesenia o schválení predaja majetku

Má zmena údajov kupujúceho vplyv na platnosť uznesenia o schválení predaja majetku obce? Efektívny výkon verejnej kontroly nad nakladaním s obecným majetkom je celospoločenským záujmom. Zákon preto v tomto smere obciam ukladá viacero povinností. Od zverejňovania zámerov na uskutočnenie predaja, až po schválenie predajov zastupiteľstvom. Celý predaj preto trvá dlhšie ako je tomu pri predajoch […]

Vlastníctvo podielu v obchodnej spoločnosti obcou

Mali by obce podnikať? Zákon o majetku obcí od samého začiatku pripúšťa, aby obec vlastnila podiely v obchodných spoločnostiach. A prostredníctvom nich podnikala. Obce túto možnosť rady využívajú a často vlastnia rovno niekoľko spoločností. To však neznamená, že robia dobre. S vlastníctvom obchodného podielu sú totiž spojené nielen práva, ale aj povinnosti. Ide o to, […]

Novela zákona o majetku obcí prináša nové povinnosti aj hlavnému kontrolórovi

O novele zákona o majetku obcí účinnej od novembra 2023 sme už písali. Tému sme však úplne nevyčerpali, a preto sa k nej ešte vraciame. Okrem zmien v samotnom zákone o majetku obcí sa totiž mení aj zákon o obecnom zriadení. A to tak, že hlavnému kontrolórovi pribúdajú nové povinnosti. V súvislosti so sprísnením režimu […]

Novela zákona o majetku obcí – čo všetko môžu po novom aktivisti?

V našom blogu sme už písali o novele zákona o majetku obcí. A sľúbili sme sa k nej ešte vrátiť. Týmto náš sľub plníme a napíšeme niečo o tom, ako budú môcť do predajov obecného majetku zasiahnuť rôzni aktivisti. Pôvodné znenie zákona umožňovalo každému, kto mal v obci trvalý pobyt (občan obce), napádať prevod obecného […]

Exekučná amnestia pre obce?

Na program júnovej schôdze parlamentu sa dostal zaujímavý zákon – kratučká novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ide síce len o poslanecký návrh (tie až tak neprechádzajú), ale predsa o ňom napíšeme. Novela navrhuje zaviesť exekučnú amnestiu pre obce v nútenej správe. Takýchto obcí na Slovensku nie je mnoho. Tí, ktorí dianie v samospráve […]

Porušenie predkupného práva pri výkupe pozemkov

Čo je ešte horšie ako neplatnosť zmluvy? Tento blog sme neplánovali písať. Mysleli sme si totiž, že jeho téma – predkupné právo – je všeobecne známa. Avšak celkom nedávno sme na vlastné oči videli, že sa mýlime, a že nie všetky obce fungovaniu predkupného práva rozumejú. A zbytočne si robia problémy. Rozdrobené pozemkové vlastníctvo je […]

Novela zákona o majetku obcí a zásady hospodárenia s majetkom obce

Ako sa ich dotkne ostatná novela zákona o majetku obcí? V našich blogoch sme už informovali o čerstvej novele zákona o majetku obcí. Ide o pomerne rozsiahlu novelu a tak sme sľúbili, že o nej ešte napíšeme. V tomto blogu sa povenujeme zmenám, ktoré sa týkajú zásad hospodárenia s majetkom obce. Poznáte dnešnú zákonnú úpravu […]

Nové pravidlá pri predaji obecného majetku?

Zaujímavá novela zákona o majetku obcí v druhom čítaní Poslanecké návrhy predložené do parlamentu nebývajú príliš úspešné. Hoci sme o nich párkrát napísali, takmer nikdy neboli schválené. A preto sme uvažovali, či má vôbec zmysel písať o tomto návrhu. Ale rozhodli sme sa, že napíšeme. Návrh sa totiž snaží zalepiť jednu zásadnú dieru v zákone […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU