blog


Deliť alebo nedeliť zákazky vo verejnom obstarávaní?

Verejné obstarávanie hrá kľúčovú rolu v súvislosti so spravodlivým a transparentným nakladaním s verejnými prostriedkami. Nedovolené rozdeľovanie zákaziek sa stalo témou mnohých diskusií, nakoľko ohrozuje tento princíp a vedie k neefektívnemu využitiu finančných zdrojov a tým aj skresleniu výsledkov verejných súťaží. Jedna z mnohých otázok verejných obstarávateľov (napr. aj obce) pri obstarávaní viacerých zákaziek podobného […]

O čom svedčí odklad účinnosti novej stavebnej legislatívy?

A čo možno čakať? Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe sú základom reformy slovenskej stavebnej legislatívy. Hoci boli oba predpisy schválené ešte v roku 2022, účinnosť mali nadobudnúť až 01.04.2024. Niet sa čomu diviť, uviesť do života tak zásadnú reformu nie je jednoduché. Reformou vyvolané […]

Čo je to informačný filibustering?

O zákone o slobodnom prístupe k informáciám sme už písali. Písali sme aj o tom, že zákon spôsobuje bolesti hláv mnohým samosprávam. Transparentnosť je však pre riadny výkon verejnej správy nevyhnutná. A zákon ako je tento je potrebný. Ako ale zaistiť, aby sa právo na informácie nezneužívalo? Aj komunálna politika je totiž politikou a politický […]

Pozvánka na školenie – povinné zverejňovanie

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK, ZMLÚV A FAKTÚR Dňa 05.03.2024 sa ako prednášajúci zúčastníme seminára organizovaného Regionálnym Vzdelávacím Centrom v Martine. Naša prednáška sa bude venovaná téme povinného zverejňovania a všetkému, čo s tým súvisí. Sme radi, že od rôznych obcí už vopred dostávame konkrétne otázky, ktoré žiadajú na účely prednášky spracovať. Ak sa vaša obec plánuje […]

Novela zákona o sociálnych službách začína “hrýzť”

Alebo prečo potrebujeme viac starostov v Národnej rade? Ešte v minulom volebnom období prijala Národná rada novelu zákona o sociálnych službách (zákon č. 484/2021 Z.z.). Hoci voči novele vehementne protestovalo Združenie miest a obcí Slovenska, na verejnosti jej prijatie príliš nerezonovalo. To je škoda, pretože teraz začína novela “hrýzť”. Obce totiž od neverejných poskytovateľov sociálnych […]

VYSPORIADANIE CIEST – pozvánka na školenie pre samosprávy

To, že obciam pomáhame vysporiadať ich cesty je o nás známe. Známe je tiež to, že na túto tému často prednášame. A budeme prednášať opäť. Možno sa zdá, že k téme už nie čo povedať, ale nie je to pravda. V apríli má napríklad nadobudnúť účinnosť nová stavebná legislatíva (ale len jej časť). Boli zrušené […]

Obec a cyperské (panamské, seychellské…) firmy

Alebo čo vám prezradí vlastnícka štruktúra vašich dodávateľov Obce uskutočňujú desiatky a stovky nákupov. Kupujú od drobných živnostníkov, obchodných spoločností… Jednoducho kohokoľvek. Pri každom nákupe vyvstáva otázka – je môj dodávateľ spoľahlivý? Nebude mať z neho obec viac starostí ako osohu? Posudzovanie spoľahlivosti zmluvných partnerov je komplexná veda a nedá sa zhrnúť do krátkeho blogu. […]

Obec bez hlavného kontrolóra?

Riadny výkon verejnej správy nie je možný bez riadnej kontroly. Preto musí byť zamestnancom každej obce hlavný kontrolór. Jeho postavenie je do istej miery výnimočné. Hoci je zamestnancom obce a pracovnú zmluvu s ním uzaviera starosta, pri výkone svojej činnosti je nezávislý a zodpovedá sa predovšetkým zastupiteľstvu. Lebo do funkcie ho volí práve ono. A […]

Šťastné a veselé Vianoce a všetko naj do roka 2024!

Milí naši klienti, obchodní partneri, čitatelia a všetci, ktorí nás sledujete. Prajeme vám príjemné prežitie sviatkov a čo najviac úspechov v ďalšom roku. Rok 2024 nebude ľahký pre nikoho. Ani pre samosprávy, ani pre firmy a ani pre bežných občanov. Avšak veríme, že ho spoločnými silami zvládneme. My sa budeme snažiť pri prekonávaní prekážok, ktoré […]

Kedy je možné otvoriť hrobové miesto?

Jednou z činností, ktorým sa obce venujú, je aj prevádzka obecných cintorínov. A preto sa z času na čas musia zaoberať aj takou agendou, ako sú exhumácie. Zákon o pohrebníctve ustanovuje 10 ročnú tleciu dobu ľudských ostatkov. Tlecia doba je doba, počas ktorej nie je možné zasahovať do hrobu nebohého. Táto doba sa môže predĺžiť […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU