blog


Pozemky od štátu získajú obce jednoduchšie

Dňa 28. júna schválila Národná rada novelu zákona o pozemkových úpravách. Tá by mala obciam uľahčiť nadobúdanie pozemkov od štátu. Hoci je novela pomerne krátka, zmeny, ktoré prináša, sú významné. O čo ide? Doterajšie znenie zákona o pozemkových úpravách obsahovalo ustanovenie, podľa ktorého mohol Slovenský pozemkový fond (SPF) prevádzať štátne pozemky jedine na obce alebo […]

Čo prináša samosprávam lex atentát?

Dňa 27.06.2024 schválila Národná rada zákon o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Pre zákon sa už stihol ujať ľudový názov “lex atentát”. Niet sa čo čudovať, ide o reakciu na nedávny útok na predsedu vlády. Zákon je súborom šiestich noviel, ktorými sa menia viaceré predpisy. Jedným z nich je aj zákon […]

Pozvánka na webinár: Ako pripraviť zmluvu o dielo na stavebné práce?

Náš blog na tento týždeň ide o von o pár dní skôr. Prečo? Aby sa každý stihol prihlásiť na webinár organizovaný autormi systému Prolex, spoločnosťou eSYST s.r.o. Webinár sa bude venovať problémom zmlúv o dielo na stavebné práce. Stavebné zákazky sú totiž tými najväčšími nákupmi, ktoré väčšina samospráv robí, a aj riziká, ktoré pri nich obce […]

Spĺňa vaša obec povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov?

Okrem radu povinností spojených s fungovaním a riadením, majú obce a mestá tiež povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. A to najmä v prípadoch, ak prevádzkujú kamerové systémy kontrolujúce verejný poriadok. Obce a mestá sú pritom povinné pri správe kamerových systémov dodržiavať určité pravidlá predpokladané európskou, ale tiež slovenskou legislatívou. Ide najmä o zákonnosť, transparentnosť […]

Kedy musí obec rozhodovať o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti svojho majetku?

Niektoré obce pred predajom svojho majetku najprv rozhodujú o jeho prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti. Robia to pritom pri každom jednom prevode. Bez ohľadu na to, aký druh majetku sa prevádza. Vždy nás zaujímalo, prečo to robia. Zákon o majetku obcí totiž takéto rozhodnutie vyžaduje len v súvislosti s určitými druhmi majetku. Tieto sú uvedené v § […]

Ako je to s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám?

Do národnej rady bol 24.5.2024 predložený návrh skupiny poslancov okolo Andreja Danka na zmenu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nejde o prekvapenie, Andrej Danko svoj zámer uvedený zákon novelizovať oznámil viackrát. O ČO V NOVELE IDE? Celkom (aspoň pre nás) prekvapivo, je novela veľmi krátka. A jediná zmena, ktorú zavádza, je možnosť povinnej osoby odmietnuť poskytnutie informácií. Toto právo jej vzniká […]

Chystá sa (údajne) zmena zákona o sociálnych službách.

Nedávno prebehla médiami správa o chystanej novelizácii zákona o sociálnych službách. Tomuto zákonu sme sa už v našich blogoch venovali. A to v tom zmysle, že jeho ešte v minulom volebnom období prijatá zmena núti obce poskytovať neverejným poskytovateľom príspevky na činnosť (v súvislosti so starostlivosťou o ich obyvateľov, o ktorých sa títo neverejní poskytovatelia […]

Pol roka veľkej novely zákona o majetku obcí.

Koncom apríla uplynulo presne pol roka uplatňovania novely zákona o majetku obcí č. 137/2023 Z.z.. Takže môžeme trochu bilancovať. Pretože väčšina prevodov obecného majetku sa uskutočňovala z dôvodov hodných osobitného zreteľa, sú najsledovanejšou časťou novely paragrafy, podľa ktorých má byť súčasťou zásad hospodárenia s majetkom obce aj popis konkrétnych dôvodov. Doteraz totiž platilo, že dôvodom […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU