blog


ROPK – prečo by mali obce poznať túto skratku?

V našich blogoch sme už písali o výhodách, ktoré majú obce pri nadobúdaní štátneho majetku. Ak totiž nadobúdaný majetok využijú na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo výstavbu verejnoprospešných stavieb, nielenže ho môžu získať bez súťaže, ale aj za zvýhodnených podmienok. Otázkou je, kde sa o štátom ponúkanom majetku možno dozvedieť. A to je práve ono. […]

Nový stavebný zákon je tu – pošlite nám svoje postrehy a otázky.

Nový stavebný zákon je realitou a treba sa naň pomaly začať pripravovať. Pretože ide o úplne novú a radikálnu právnu úpravu, očakávame pomalý a niekedy bolestivý nábeh. Aby sme si to všetko navzájom uľahčili, chceme všetkých, ktorí čítajú náš obecný newsletter, poprosiť o pomoc. Ak viete o nejakej konkrétnej právnej otázke, ktorá Vás ohľadom nových […]

Ďalší pokus štátu získať pozemky neznámych vlastníkov

Pred časom sme sa zamýšľali, či sa štát ešte niekedy pokúsi získať pozemky neznámych vlastníkov. Naše úvahy nájdete TU. Pretože Ústavný súd už jeden takýto pokus prekazil, čakali sme, že štát bude pri ďalších pokusoch opatrný. A ako sme sa mýlili… Veľké množstvo nevysporiadanej pôdy je pre štát asi príliš veľkým lákadlom. Ministerstvo pôdohospodárstva totiž […]

Komunálne voľby sa blížia – a s nimi aj špeciálny spôsob hlasovania

Tento rok nás čaká volebná supersobota – v jeden deň prebehnú voľby do orgánov obcí a miest a samosprávnych krajov. Pretože jeseň je v poslednej dobe tradične kovidovým obdobím, Národná rada schválila 10.05.2022 osobitný zákon, ktorý by mal umožniť hlasovanie aj osobám, ktoré by kvôli nariadenej karanténe alebo izolácii inak museli ostať doma. Takéto osoby […]

Zdaňovanie schátraných stavieb po novom 2

Žiadne dobré správy Tak sme sa konečne dočkali. Novela zákona o miestnych daniach týkajúca sa zdaňovania miestnych stavieb je schválená. Je to však dôvod na radosť? O tom trochu pochybujeme. Už skôr sme v našom blogu písali o niektorých črtách novely, ktoré ju robia zbytočne byrokratickou a zaťažujúcou – viac TU. Napriek tomu, že počas prerokovania […]

Ďalšia rana pre obce?

Ak toto prejde, nevyhne sa vysporiadaniu ciest žiadna obec… Prvého júla sa v parlamente objavila krátka novela č. 66/2009 Z. z. Je to zákon o usporiadaní pomerov k pozemkom, na ktorých stoja stavby patriace župám a obciam. Teda aj cesty. Mnoho týchto stavieb stojí na cudzích pozemkoch a práve tento problém zákon rieši. Napríklad tým, že […]

Dotácia z plánu obnovy dediny – ako si pomôcť pri triedení odpadu?

V našom blogu  sme sa už venovali novele zákona o odpadoch. Novela sprísnila podmienky triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a v jej dôsledku budú obciam vznikať nové výdavky. Aspoň časť výdavkov si však teraz obce môžu pokryť dotáciou z Programu obnovy dediny. Uvedený program spravuje Environmentálny fond a obce z neho môžu získať dotáciu až […]

P. S.: Môže starosta postúpiť práva zo zmluvy?

Skutočný príklad z Partizánskej Ľupče V našich blogoch sme už riešili tému postúpenia práv zo zmluvy o prevode obecného majetku. Menovite prípad, kedy poslanci schvália uzavretie zmluvy s konkrétnou osobou a starosta dodatočnou dohodou a bez súhlasu zastupiteľstva práva z tejto zmluvy prevedie na niekoho iného. Prevádzaný majetok tak získa osoba odlišná od tej, ktorú […]

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a neznámi vlastníci. Ako môže obec pomôcť?

Každý kto vysporadúval podielové spoluvlastníctvo k pozemkom sa stretol s fenoménom neznámych vlastníkov. To sú tí, ktorých údaje na liste vlastníctva nie sú kompletné a preto ich zo zákona zastupuje a ich podiely spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF). Takéto zastúpenie vzniká zo zákona, bez ohľadu na to, či SPF je alebo nie je na liste […]

Majú obce právo na štrajk?

V súvislosti s plánovanými zásahmi do financovania samospráv vyzvalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) svoje členské mestá a obce na štrajkovú pohotovosť. Majú však obce právo štrajkovať? V čisto právnom slova zmysle nie. Právo na štrajk je ústavou vyhradené jedine pracujúcim fyzickým osobám, a to tiež nie všetkým. Subjekty verejného práva právo štrajkovať nemajú. […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU