blog


Vyžaduje si prijatie daru obcou súhlas zastupiteľstva?

Ak sa v našich blogoch venujeme obecnému majetku, je tomu najčastejšie v súvislosti s jeho predajom. Avšak zaujímavé otázky vyvstávajú aj ohľadom jeho nadobúdania. Nedávno sme totiž boli svedkami prípadu, kedy kataster odmietol povoliť vklad darovacej zmluvy, ktorou obci jej obyvatelia darovali pozemok. Ako dôvod odmietnutia bol uvedený chýbajúci súhlas zastupiteľstva s týmto darom. Postupoval […]

Znovuzvolený hlavný kontrolór – dodatok či nová pracovná zmluva?

Právne postavenie verejných funkcionárov v samospráve je zaujímavé. Miešajú sa tu totiž prvky pracovného a správneho práva. Takže občas vznikajú zaujímavé právne problémy. Venovali sme sa im napríklad v našich blogoch o zástupcovi starostu obce, ktoré nájdete tu. Nemenej zaujímavý je však aj hlavný kontrolór. Práve v súvislosti s ním sme narazili na zaujímavú otázku. […]

Naše blogy si teraz môžete aj vypočuť!

Hovorí sa, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Nesúhlasíme. Niekedy sa informácie dajú efektívne získať aj bez namáhania vzácneho zraku. A preto sme sa rozhodli máličko vylepšiť naše blogy a umožniť, aby si ich každý mohol vypočuť. Takže blogy odteraz obsahujú aj audio stopu. Ak sa vám ich teda nechce čítať, môžete sa do […]

Krátka poznámka k pozemkom nezistených vlastníkov

… alebo ako by nemali vyzerať novely zákonov Pretože parlament je v letnej pauze a blížia sa predčasné voľby, mnoho predložených zákonov visí vo vzduchoprázdne. A je otázne, či vôbec budú schválené. Jedna z týchto čakajúcich noviel nás však zaujala. Ide o poslanecký návrh novely zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie […]

Novela zákona o miestnych daniach

Viac flexibility pri zdaňovaní stavieb už od 1. októbra Prvého októbra nadobudne účinnosť novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hoci ide o veľmi stručný zákon, zmeny, ktoré prináša môžu byť pre niektoré obce zaujímavé. A tak sme sa mu rozhodli povenovať. Zákon o miestnych daniach stanovuje […]

Používate mandátny certifikát starostu obce (zn. SPF)?

O digitalizácii Slovenského pozemkového fondu (SPF) sme už písali (TU). A to v tom zmysle, že fond svoje zmluvy podpisuje elektronicky. Čiže sa netreba báť, ak na zmluve nevidieť napísané meno osoby, ktorá ju v mene fondu podpísala. Táto informácia je k zmluve pripojená vo forme jej elektronického podpisu. S elektronickým podpisovaním zmlúv zo strany […]

Stovka blogov dosiahnutá – aj vďaka vám

Keď sme pred dvoma rokmi spúšťali náš blog na stránke obecnypravnik.sk, dali sme si cieľ zverejniť každý týždeň aspoň jeden príspevok. Mali sme trochu obavu, či bude dosť tém, či to budeme stíhať a podobne. Stíhať stíhame, ale príjemne nás prekvapilo množstvo tém, o ktorých sa dalo napísať. Mnohokrát šlo o veci, ktoré sa nám […]

Oslavujeme! Obecný právnik má dva roky

Čo sme sa za tie dva roky naučili? Keď sme v lete 2021 spúšťali náš projekt Obecný právnik, nevedeli sme čo čakať. Boli sme plní pochybností. Bude to fungovať? Bude o projekt záujem? Dnes, po dvoch rokoch, môžeme s radosťou povedať, že sa naše obavy nenaplnili. Projekt funguje. O jednoduché a zrozumiteľné právne poradenstvo pre […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU