blog


Čo trápi obce pri agende GDPR? Časť II.

Ako sme sľúbili, pokračujeme v prinášaní zaujímavých postrehov z rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov. Jednými z najčastejších porušení vytýkaných úradom sú tiež: Povinné zverejňovanie Pozor si dajte na povinné zverejňovanie (najmä pri zmluvách), na povinnosť ochrany osobných údajov a najmä na údaje, ktoré nesmú byť zverejňované – citlivým osobným údajom je napríklad rodné číslo. […]

Čo trápi obce pri agende GDPR? Časť I.

Ako sme už spomínali v našom predchádzajúcom článku, máme k dispozícii rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré boli vydané na Slovensku počas účinnosti GDPR. Teraz vám prinášame v stručnosti sumár problémov, ktoré videl v rámci obcí úrad najčastejšie a ktorým môžete jednoducho predísť. Kamerové systémy sú predmetom kontrol veľmi často. Pozor si dajte na […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania III. časť

Delimitácia, delimitačný protokol, odovzdanie a prevzatie správy majetku štátu. Pojmy, s ktorými sa každá obec či mesto už stretli. Už 30 rokov prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania medzi štátom a obcami či mestami. A ani v súčasnosti tento proces nie je ešte ukončený. Do majetku obcí prechádzajú nehnuteľnosti vrátane pozemkov zastavaných stavbami a priľahlé plochy, ku […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania II. časť

V rámci pozemkov v intraviláne obce občasne nájdeme aj pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky. Je to však skutočné vlastníctvo Slovenskej republiky? Zo zákona nakladá Slovenský pozemkový fond s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (tzv. neknihované pozemky), a ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čo je neknihovaný pozemok? Ide o pozemok, ktorý bol v pozemkových knihách evidovaný […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania I. časť

Obce sa nezriedka stretávajú so situáciami nevysporiadaného vlastníctva, keď je vlastníkom pozemkov Slovenská republika. Ide nielen o pozemky pod miestnymi cestami, ale aj o rôzne budovy, tzv. verejnoprospešné stavby. Tie sú vo vlastníctve obce, ale pozemky ostávajú vo vlastníctve štátu. Je možné takéto vlastníctvo vysporiadať? A existuje možnosť bezodplatného prevodu? Zákonných možností vysporiadania vlastníctva so […]

Ako vyriešiť GDPR vo vašej obci?

Keď sa v máji 2018 začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v momente sa vyrojilo množstvo produktov a zaručených GDPR riešení. Aj my sme sa začali problematike GDPR venovať – a to preto, lebo sa týkala všetkých našich klientov a cítili sme potrebu byť im nápomocní. Po určitej dobe sme však GDPR […]

Čo je ešte horšie ako spáchať zločin? Porušiť GDPR!

Keď sa v máji 2018 začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), zavládla v mnohých firmách (obciach, úradoch…) panika. V médiách donekonečna omieľaná výška pokút vystrašila nejedného. Po pár rokoch uplatňovania nariadenia GDPR však vieme, že výška pokút až takým problémom nie je. Tým problémom je neistota. Vysvetlíme – porovnaním s Trestným zákonom. […]

Vklad obecného majetku do obchodnej spoločnosti – na čo si majú dať obce pozor?

Zákon ustanovuje ohľadom nakladania s obecným majetkom pomerne prísne pravidlá. No sú v ňom medzery. A sú prípady, kedy oň môže ľahko prísť. Napríklad pri jeho vklade do obchodnej spoločnosti. Obec ako každá iná osoba môže podnikať a môže na tento účel zakladať obchodné spoločnosti. Častokrát pritom do novej spoločnosti nevstupuje sama, ale s iným […]

Prečo by mali obce poznať daňový poriadok?

Obce spravujú miestne dane. Tieto upravuje osobitný zákon (582/2004 Z.z.) a obce sú s ním dobre oboznámené. Avšak na niektoré otázky uvedený zákon odpoveď nedáva. Ako jednať s vlastníkom stavby, ktorý odmieta prevziať úradné dokumenty? Ako si vymôcť vstup do budovy, o ktorej miestny podnikateľ tvrdí, že v nej len býva? Nič z toho sa […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU