blog


Novela zákona o pozemkových úpravách uľahčí vyporiadanie pozemkov pod stavbami.

O novele zákona o pozemkových úpravách (zákon č. 257/2022 Z.z.) sme už písali, a to v súvislosti (ako inak) s vyporiadaním miestnych ciest. Novela sa však dotkla aj iných predpisov, medzi nimi aj zákona č. 180/1995 Z.z.. Tí, ktorí delia pozemky alebo pracujú so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), tento zákon dobre poznajú. A práve SPF […]

Ak v zmluve s SPF neuvidíte meno osoby, ktorá ju podpísala, nezľaknite sa

Slovenský pozemkový fond (SPF) je pomerne častá téme našich blogov a opäť sa k nemu vraciame. V súvislosti s modernizáciou verejnej správy totiž aj SPF využíva pri uzavieraní svojich zmlúv digitálny formát. To znamená, že pri mnohých zmluvách je jediným originálom ich elektronická forma podpísaná elektronickými podpismi. Vzhľadom na časté zmeny v osobách, ktoré zmluvy […]

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a neznámi vlastníci. Ako môže obec pomôcť?

Každý kto vysporadúval podielové spoluvlastníctvo k pozemkom sa stretol s fenoménom neznámych vlastníkov. To sú tí, ktorých údaje na liste vlastníctva nie sú kompletné a preto ich zo zákona zastupuje a ich podiely spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF). Takéto zastúpenie vzniká zo zákona, bez ohľadu na to, či SPF je alebo nie je na liste […]

Vyporiadanie spoluvlastníctva a Slovenský pozemkový fond – nové pravidlá uľahčia spoluvlastníkom život.

V našich blogoch sme sa už venovali možnostiam nadobudnutia pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. Nie je to jednoduché, no ani nemožné. Dôvody, kedy možno nadobudnúť pozemok nezisteného vlastníka od Slovenského pozemkového fondu sú síce dané zákonom (zákon č 180/1995 Z.z.), no v praxi panovalo ohľadom postupu SPF dosť nejasností. To sa má teraz zmeniť a […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU