blog


Čo trápi obce pri agende GDPR? Časť IV.

Posledný sumár postrehov z rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov sa bude týkať niektorých povinností obce. Ako informujeme dotknuté osoby? Určite ste na mnohých stránkach zaregistrovali časť o ochrane osobných údajov. Ide o užitočný a efektívny spôsob informovania dotknutých osôb o spracovaní osobných údajov. Obec ako prevádzkovateľ má totiž informačnú povinnosť pre dotknuté osoby ešte […]

Čo trápi obce pri agende GDPR? Časť III.

Prinášame vám ďalšie postrehy zo štúdia rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov. Na čo si dať ešte pozor? Operácie s osobnými údajmi Z praxe úradu sme vyčítali aj zaujímavú situáciu, keď bola pracovná e-mailová schránka bývalého zamestnanca používaná aj po skončení pracovného pomeru. Táto adresa obsahovala meno a priezvisko bývalého zamestnanca. Úrad takéto používanie adresy […]

Čo trápi obce pri agende GDPR? Časť II.

Ako sme sľúbili, pokračujeme v prinášaní zaujímavých postrehov z rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov. Jednými z najčastejších porušení vytýkaných úradom sú tiež: Povinné zverejňovanie Pozor si dajte na povinné zverejňovanie (najmä pri zmluvách), na povinnosť ochrany osobných údajov a najmä na údaje, ktoré nesmú byť zverejňované – citlivým osobným údajom je napríklad rodné číslo. […]

Čo trápi obce pri agende GDPR? Časť I.

Ako sme už spomínali v našom predchádzajúcom článku, máme k dispozícii rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré boli vydané na Slovensku počas účinnosti GDPR. Teraz vám prinášame v stručnosti sumár problémov, ktoré videl v rámci obcí úrad najčastejšie a ktorým môžete jednoducho predísť. Kamerové systémy sú predmetom kontrol veľmi často. Pozor si dajte na […]

Ako vyriešiť GDPR vo vašej obci?

Keď sa v máji 2018 začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v momente sa vyrojilo množstvo produktov a zaručených GDPR riešení. Aj my sme sa začali problematike GDPR venovať – a to preto, lebo sa týkala všetkých našich klientov a cítili sme potrebu byť im nápomocní. Po určitej dobe sme však GDPR […]

Čo je ešte horšie ako spáchať zločin? Porušiť GDPR!

Keď sa v máji 2018 začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), zavládla v mnohých firmách (obciach, úradoch…) panika. V médiách donekonečna omieľaná výška pokút vystrašila nejedného. Po pár rokoch uplatňovania nariadenia GDPR však vieme, že výška pokút až takým problémom nie je. Tým problémom je neistota. Vysvetlíme – porovnaním s Trestným zákonom. […]

GDPR pre obce

Nariadenie GDPR a spolu s ním aj aktualizovaná slovenská právna úprava ochrany osobných údajov sa u nás uplatňuje už viac ako tri roky. Za ten čas došlo k objasneniu mnohých otvorených otázok. Predovšetkým vďaka orgánom, ktoré v jednotlivých štátoch EÚ na ochranu osobných údajov dozerajú. Ide predovšetkým o to, že za spomínané tri roky bolo […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU