blog


Ako určiť primeranosť protiplnenia pri zámene obecného majetku?

Obecný majetok je verejným majetkom a má sa s ním nakladať čo najhospodárnejšie. Tomu zodpovedá aj požiadavka primeranosti protihodnoty pri jeho prevodoch. Ak sa majetok predáva, protihodnota má podobu peňazí. Tieto sú nielen nositeľom hodnoty, ale aj zúčtovacou jednotkou. Takže primeranosť protiplnenia sa dá posúdiť pomerne jednoducho. Iná situácia však nastáva, ak má protiplnenie povahu […]

VYSPORIADANIE CIEST – pozvánka na školenie pre samosprávy

To, že obciam pomáhame vysporiadať ich cesty je o nás známe. Známe je tiež to, že na túto tému často prednášame. A budeme prednášať opäť. Možno sa zdá, že k téme už nie čo povedať, ale nie je to pravda. V apríli má napríklad nadobudnúť účinnosť nová stavebná legislatíva (ale len jej časť). Boli zrušené […]

Prečo na vyporiadanie miestnych ciest potrebujeme pasport?

30. mája sme sa na pozvanie spoločnosti T-MAPY s. r. o. zúčastnili už druhého tohtoročného webinára na tému pasportizácia miestnych ciest. Povinnosť pasportizovať svoje cesty ukladá obciam priamo cestný zákon. Používa však výraz “technická evidencia”. Účelov, na ktoré je možné využiť pasport miestnych ciest, je nespočetne. Nám ako advokátom zaoberajúcim sa vyporiadaním pozemkov pod cestami […]

Porušenie predkupného práva pri výkupe pozemkov

Čo je ešte horšie ako neplatnosť zmluvy? Tento blog sme neplánovali písať. Mysleli sme si totiž, že jeho téma – predkupné právo – je všeobecne známa. Avšak celkom nedávno sme na vlastné oči videli, že sa mýlime, a že nie všetky obce fungovaniu predkupného práva rozumejú. A zbytočne si robia problémy. Rozdrobené pozemkové vlastníctvo je […]

Prečo novela zákona o pozemkových úpravách neuľahčí obciam vyporiadanie ich ciest.

Prvého septembra nadobúda účinnosť veľká novela zákona o pozemkových úpravách. Novela však zasahuje do viacerých zákonov, predovšetkým do zákona č. 66/2009 Z.z.. O inom (zrejme neúspešnom) pokuse novelizovať tento zákon sme písali aj predtým skôr (TU). Tentokrát už novelizácia prešla. Na pripomenutie dodávame, že zákonom č. 66/2009 Z.z. boli k nevyporiadaným pozemkom pod cestami obcí […]

Ďalšia rana pre obce?

Ak toto prejde, nevyhne sa vysporiadaniu ciest žiadna obec… Prvého júla sa v parlamente objavila krátka novela č. 66/2009 Z. z. Je to zákon o usporiadaní pomerov k pozemkom, na ktorých stoja stavby patriace župám a obciam. Teda aj cesty. Mnoho týchto stavieb stojí na cudzích pozemkoch a práve tento problém zákon rieši. Napríklad tým, že […]

Vysporiadanie ciest – bez dobrej komunikácie to nejde.

Vysporiadanie pozemkov pod obecnými cestami je jednou z hlavných tém, ktorým sa v našich blogoch venujeme. Benefity, ktoré obciam prinášajú vysporiadané cesty, sú totiž enormné. Aby však celý proces vysporiadania prebehol efektívne, je potrebná podpora občanov. Preto je nevyhnutné s občanmi dôsledne a transparentne komunikovať. Nie každý si totiž uvedomuje nevýhody nevysporiadaných ciest. A navyše […]

Plán obnovy a cyklotrasy – čo všetko sa dá prefinancovať?

Ministerstvo dopravy vyhlásilo 29.04.2022 prvú výzvu z plánu obnovy – na budovanie cyklotrás. Pre obce a mestá môže byť zaujímavé, že peniaze môžu byť použité aj na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Teda nielen stavebné alebo projekčné práce. Celková suma určená na rozdelenie predstavuje v tomto štádiu 105 miliónov eur a žiadať môže akékoľvek mesto nad 20 […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania I. časť

Obce sa nezriedka stretávajú so situáciami nevysporiadaného vlastníctva, keď je vlastníkom pozemkov Slovenská republika. Ide nielen o pozemky pod miestnymi cestami, ale aj o rôzne budovy, tzv. verejnoprospešné stavby. Tie sú vo vlastníctve obce, ale pozemky ostávajú vo vlastníctve štátu. Je možné takéto vlastníctvo vysporiadať? A existuje možnosť bezodplatného prevodu? Zákonných možností vysporiadania vlastníctva so […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU