• Uvod
  • Novinky
  • Prečo novela zákona o pozemkových úpravách neuľahčí obciam vyporiadanie ich ciest.

Prečo novela zákona o pozemkových úpravách neuľahčí obciam vyporiadanie ich ciest.

Prečítať článok:

Playback speed:


Prvého septembra nadobúda účinnosť veľká novela zákona o pozemkových úpravách.

Novela však zasahuje do viacerých zákonov, predovšetkým do zákona č. 66/2009 Z.z.. O inom (zrejme neúspešnom) pokuse novelizovať tento zákon sme písali aj predtým skôr (TU).

Tentokrát už novelizácia prešla. Na pripomenutie dodávame, že zákonom č. 66/2009 Z.z. boli k nevyporiadaným pozemkom pod cestami obcí a samosprávnych krajov zriadené vecné bremená. S tým, že tieto trvajú až dovtedy, kým sa pozemky formou pozemkových úprav nevyporiadajú. Novela zákona o pozemkových úpravách riešenie pozemkových úprav zo zákona č. 66/2009 Z.z. vyníma a začleňuje ho do nového paragrafu 8i zákona o pozemkových úpravách. Teda tam kde patrí. Zákonodarca zmenu odôvodnil tým, že doterajšie rozdelenie právnej úpravy pozemkových úprav medzi dva rôzne predpisy spôsobovalo množstvo aplikačných problémov. S tým, že ak sa táto úprava zjednotí v jednom predpise, celý proces sa sprehľadní a zjednoduší. Otázkou je, či má táto zmena aj nejaký praktický význam. Podľa nás nie.

Domnievame sa, že vyporiadanie pozemkov pod cestami formou pozemkových úprav nebude nikdy ideálnym riešením. Bez ohľadu na to, koľko predpisov ho bude upravovať. Podstatou pozemkových úprav (zjednodušene) je totiž zámena pozemkov. Vlastníci za svoje pôvodne rozdrobené pozemky dostávajú pozemky nové a ucelené. Pri vyporiadaní ciest sa však vyporiadavajú len relatívne veľmi malé pozemky a podiely. No vo veľkom množstve. To znamená, že hľadanie vhodného pozemku na zámenu je častokrát nemožné. Hodnota pozemkov pod cestou sa totiž niekedy pohybuje v jednotkách alebo desiatkach eur. Situáciu komplikuje aj fakt, že pozemkové úpravy sú pomerne formalizované, byrokratické a môže do nich hovoriť mnoho subjektov.

Nevýhody pozemkových úprav ako spôsobu vyporiadania ciest najlepšie vidieť pri ich porovnaní s vyvlastnením podľa cestného zákona. Jediná formalizovaná časť vyvlastnenia je konanie pred Okresným úradom. Pričom možnosti, akým toto konanie môžu vlastníci pozemkov ovplyvňovať, sú relatívne malé. Navyše odpadá zdĺhavé vyhľadávanie náhradných pozemkov na zámenu. Namiesto toho sa poskytuje ihneď peňažná náhrada, takže celý proces je omnoho rýchlejší.

Sme teda toho názoru, že novelizácia zákona o pozemkových úpravách, aspoň vo vzťahu k cestám, mnoho nevyrieši. Ak tak, možno len vo výnimočných prípadoch… Úmysel bol možno dobrý, no bolo by lepšie zjednodušiť proces vyvlastňovania. Alebo pozemky pod cestami priamo zákonom priklepnúť obciam. Hoci možno o ústavnosti takéhoto postupu pochybovať, štát nedávno avizoval zámer získať pre seba pozemky neznámych vlastníkov (náš blog TU).

Ak môže takto získavať pozemky štát, ktorý ich ani nepotrebuje, prečo by rovnako nemohli získať pozemky pod svoje cesty aj obce?

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU