Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania I. časť

Prečítať článok:

Playback speed:


Obce sa nezriedka stretávajú so situáciami nevysporiadaného vlastníctva, keď je vlastníkom pozemkov Slovenská republika. Ide nielen o pozemky pod miestnymi cestami, ale aj o rôzne budovy, tzv. verejnoprospešné stavby. Tie sú vo vlastníctve obce, ale pozemky ostávajú vo vlastníctve štátu.

Je možné takéto vlastníctvo vysporiadať? A existuje možnosť bezodplatného prevodu?

Zákonných možností vysporiadania vlastníctva so štátom je viacero. V tomto článku sa zameriame predovšetkým na možnosť bezodplatného prevodu.

Ak pozemky neboli delimitované zo strany štátu, bez zmeny aktuálneho stavu zmena vlastníctva nastať nemôže. Čo to znamená v praxi? To, že štát prevedie svoje vlastníctvo len v prípadoch budúcej plánovanej výstavby. Vyžaduje sa teda právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Čiže obec môže žiadať bezodplatný prevod v prípade, ak plánuje novú výstavbu alebo rekonštrukciu napríklad miestnej cesty. Slovenský pozemkový fond, ktorý v týchto prípadoch zastupuje Slovenskú republiku, môže bezodplatne na základe zmluvy previesť pozemky na obec alebo VÚC. Ďalšou podmienkou prevodu je, že podľa územného plánu musí ísť o verejnoprospešné stavby. V prípade, ak obec nemá územný plán, postačí uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým sa určí charakter stavby ako verejnoprospešnej.

Zákon ako základnú podmienku bezodplatného prevodu vyžaduje právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. Slovenský pozemkový fond k začatiu vysporiadania môže požadovať rad ďalších podkladov. Rozsah vždy závisí od okolností konkrétneho prípadu. Celý proces vysporiadania trvá do 1 roka. Výsledkom je však usporiadané vlastníctvo majetku obce aj značné ušetrenie finančných prostriedkov.

Týka sa táto situácia aj vašej obce? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU