blog


Články označené značkami ‘majetok štátu’

ROPK – prečo by mali obce poznať túto skratku?

V našich blogoch sme už písali o výhodách, ktoré majú obce pri nadobúdaní štátneho majetku. Ak totiž nadobúdaný majetok využijú na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo výstavbu verejnoprospešných stavieb, nielenže ho môžu získať bez súťaže, ale aj za zvýhodnených podmienok. Otázkou je, kde sa o štátom ponúkanom majetku možno dozvedieť. A to je práve ono. […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania II. časť

V rámci pozemkov v intraviláne obce občasne nájdeme aj pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky. Je to však skutočné vlastníctvo Slovenskej republiky? Zo zákona nakladá Slovenský pozemkový fond s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (tzv. neknihované pozemky), a ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čo je neknihovaný pozemok? Ide o pozemok, ktorý bol v pozemkových knihách evidovaný […]

Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania I. časť

Obce sa nezriedka stretávajú so situáciami nevysporiadaného vlastníctva, keď je vlastníkom pozemkov Slovenská republika. Ide nielen o pozemky pod miestnymi cestami, ale aj o rôzne budovy, tzv. verejnoprospešné stavby. Tie sú vo vlastníctve obce, ale pozemky ostávajú vo vlastníctve štátu. Je možné takéto vlastníctvo vysporiadať? A existuje možnosť bezodplatného prevodu? Zákonných možností vysporiadania vlastníctva so […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU