• Uvod
  • Obec
  • Kedy musí obec rozhodovať o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti svojho majetku?

Kedy musí obec rozhodovať o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti svojho majetku?

Prečítať článok:

Playback speed:


Niektoré obce pred predajom svojho majetku najprv rozhodujú o jeho prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti. Robia to pritom pri každom jednom prevode. Bez ohľadu na to, aký druh majetku sa prevádza.

Vždy nás zaujímalo, prečo to robia.

Zákon o majetku obcí totiž takéto rozhodnutie vyžaduje len v súvislosti s určitými druhmi majetku. Tieto sú uvedené v § 7a zákona. Zjednodušene, ide o majetok, ktorý obec nadobudla v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávaním. Žiadne iné druhy majetku zákon nespomína. Na tému prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti nehovorí nič ani zákon o účtovníctve alebo postupy účtovania pre územnú samosprávu. Celú situáciu akurát trochu zamotáva ostatná novela zákona o majetku obcí. Podľa nej majú byť totiž kritériá prebytočnosti a neupotrebiteľnosti súčasťou zásad hospodárenia. Vzniká teda dojem (posilnený praxou niektorých obcí), že rozhodnutie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti je potrebné vždy…

Nesúhlasíme. Nech sa na príslušné predpisy dívame ako chceme, okruh majetku vyžadujúceho rozhodnutie o neupotrebiteľnosti alebo prebytočnosti ostáva stále rovnaký. Preto sme sa rozhodli vypátrať, kde sa vzala prax, v zmysle ktorej sa o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti rozhoduje pri každom prevode. A máme hypotézu. Do systému ASPI sme vložili pár kľúčových slov a snažili sme sa vypátrať, v akých predpisoch sa výrazy prebytočný/prebytočnosť a neupotrebiteľný/neupotrebiteľnosť nachádzajú. Zo, v súčasnosti účinných predpisov, ich možno nájsť len v zákone o majetku obcí a v zákone o majetku VÚC. Ale narazili sme na niečo iné. Neupotrebiteľnosť a prebytočnosť definoval dnes už zabudnutý zákon o hospodárení s národným majetkom z roku 1988 (zákon č. 119/1988 Zb.). A stanovoval aj pravidlá pre jeho vyraďovanie. Domnievame sa teda, že súčasná prax rozhodovania o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti všetkého prevádzaného majetku, má svoj pôvod práve tam.

Každopádne – je to len naša hypotéza. A ako každú hypotézu je potrebné ju otestovať. Budeme preto veľmi vďační každému, kto sa do nej pustí a ukáže nám, že sa mýlime a pravda je niekde inde. Pokiaľ túto našu hypotézu nik nevyvráti, budeme tvrdiť, že rozhodovanie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti obecného majetku nie je vo väčšine prípadov potrebné.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU