• Uvod
  • Obec
  • Deliť alebo nedeliť zákazky vo verejnom obstarávaní?

Deliť alebo nedeliť zákazky vo verejnom obstarávaní?

Prečítať článok:

Playback speed:


Verejné obstarávanie hrá kľúčovú rolu v súvislosti so spravodlivým a transparentným nakladaním s verejnými prostriedkami. Nedovolené rozdeľovanie zákaziek sa stalo témou mnohých diskusií, nakoľko ohrozuje tento princíp a vedie k neefektívnemu využitiu finančných zdrojov a tým aj skresleniu výsledkov verejných súťaží.

Jedna z mnohých otázok verejných obstarávateľov (napr. aj obce) pri obstarávaní viacerých zákaziek podobného charakteru je, či práve tieto zákazky môžu byť vyhlásené spoločne v rámci jedného postupu obstarávania alebo je potrebné každú zákazku vyhlásiť samostatne. Hranica medzi dovoleným a nedovoleným rozdeľovaním zákaziek je veľmi tenká a žiadna metodika nedokáže za každých okolností jednoznačne povedať, ako túto otázku správne posúdiť. Inak povedané, určenie kedy prekročíme hranicu medzi dovoleným a nedovoleným rozdelením zákaziek je subjektívna záležitosť, ktorá si vyžaduje dôsledné posúdenie konkrétnej okolnosti a situácie.

Základné pravidlo hovorí, že nemožno rozdeliť zákazky do samostatných verejných obstarávaní v prípade, ak medzi nimi existuje vecná, časová a miestna súvislosť. Obec si teda vždy pred vyhlásením súťaže musí zodpovedať otázku, či medzi zákazkami existuje takáto spojitosť. V prípade, že áno, máme viaceré možnosti. Jednou z možností je vyhlásiť jednu zákazku, predmetom ktorej budú viaceré plnenia (zákazky). V takomto prípade však hrozí potencionálne riziko. A to, že do jednej zákazky spojíme viaceré nesúrodé, nie úplne spolu súvisiace zákazky, čím v konečnom dôsledku obmedzíme hospodársku súťaž. Čo taktiež môže ovplyvniť súťažné prostredie a počet predložených cenových ponúk.
Ďalšou z možností je vyhlásiť zákazku, ktorá bude vnútorne rozčlenená na viacero častí. A teda pre každú takúto časť bude uzatvorená samostatná zmluva. Následne každá takáto časť môže mať svojho vlastného dodávateľa, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri zadávaní zákaziek rôzneho charakteru a hodnôt. Rovnako, rozdelením zákaziek na časti zabezpečíme širšiu hospodársku súťaž a zvýšime záujem hospodárskych subjektov o predmetnú zákazku. Preto tento postup vnímame ako ideálnu možnosť. Vždy sa však pred stanovaním konkrétneho postupu odporúčame poradiť s odborníkmi.

V každom prípade zákon ponúka pomerne veľa možností ako realizovať rôzne nákupné praktiky. V zmysle už vyššie uvedeného, je teda rozdelenie zákaziek na časti ponechané výlučne na vôli obce či inému verejnému obstarávateľovi. V prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy, pokojne sa ozvite. Radi ich zodpovieme.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU