blog


Články označené značkami ‘obecné pohrebisko’

Kedy je možné otvoriť hrobové miesto?

Jednou z činností, ktorým sa obce venujú, je aj prevádzka obecných cintorínov. A preto sa z času na čas musia zaoberať aj takou agendou, ako sú exhumácie. Zákon o pohrebníctve ustanovuje 10 ročnú tleciu dobu ľudských ostatkov. Tlecia doba je doba, počas ktorej nie je možné zasahovať do hrobu nebohého. Táto doba sa môže predĺžiť […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU