• Uvod
  • Obec
  • 500 eur pre zamestnancov verejnej správy – opäť celé zle?

500 eur pre zamestnancov verejnej správy – opäť celé zle?

Prečítať článok:

Playback speed:


13. júla tohto roka bol podpísaný dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa upravujúcej odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme. K nim patria aj zamestnanci obcí. Vláda tak plní sľub poskytnúť zamestnancom vo verejnej sfére plošný príplatok vo výške 500 eur. V tomto blogu sa nebudeme zaoberať zmysluplnosťou alebo ekonomickou opodstatnenosťou príspevku. Zaujíma nás skôr právna stránka. Pretože tú štát podľa nás opäť nezvládol.

Podľa spomínaného dodatku ku kolektívnej zmluve sa mimoriadna odmena udeľuje podľa ust. § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tento paragraf hovorí, že sa jedná o odmenu za kvalitnú prácu alebo prácu nad rámec bežných pracovných povinností. Čiže by ju mal dostať len ten, kto si ju zaslúži. Udelenie odmeny by mal navyše zamestnávateľ individuálne posúdiť a odôvodniť. Je jasné, že takto to politici necheli. Z toho, čo bolo prezentované v médiách vidieť, že odmena mala byť udelená plošne. Takéto plošné udeľovanie odmien je však právne problematické. Naša ústava hovorí celkom jednoznačne, že štátne orgány môžu konať len tak, ako im umožňuje zákon. Podľa názoru Ústavného súdu sa pritom k štátnym orgánom radia aj obce. Hoci je pravdou, že pracovnoprávne vzťahy je možné upraviť aj odchylne od zákona (ak je to v prospech zamestnanca), v našom prípade vystupuje na strane zamestnávateľa orgán verejnej moci. A jeho zmluvná voľnosť je obmedzená na to, čo mu umožňuje zákon. Plošné vyplácanie odmien pritom k takýmto dovoleným činnostiam nepatrí.

Môže sa zdať, že to, o čom píšeme je len teoretické právne cvičenie. Ale nie je. Už teraz sa objavujú prvé praktické problémy. Predstavte si napríklad zamestnanca, ktorý, hoci je v pracovnom pomere, z rôznych dôvodov v poslednej dobe nepracoval. A preto nie je možné hovoriť ani o vynikajúcich pracovných výsledkoch. Má takýto zamestnanec nárok na odmenu? Politici mu ju určite dať chceli, no ustanovenie zákona, o ktoré sa opierajú, nič podobné neumožňuje. Vlastne to neumožňuje žiadne ustanovenie zákona.

Nedokážeme odhadnúť, ako sa zamestnávatelia s týmto právnym problémom vyrovnajú. Ale dovolíme si tvrdiť, že ak budú chcieť naozaj dodržať zákon, budú musieť odmenu u každého zamestnanca individuálne prehodnocovať. A to aj s tým rizikom, že niektorí zamestnanci odmenu nedostanú. Vzhľadom na spôsob, akým bol celý príspevok medializovaný, sa potom niektorí zamestnanci môžu cítiť podvedení. A nedajú sa vylúčiť ani súdne spory. Čierny Peter teda zas ostal obciam (a všetkým zamestnávateľom vo verejnej správe). Budú to totiž práve ony, kto bude musieť robiť ťažké voľby medzi dodržaním zákona a vyhovením politikom, ktorí sa chcú zapáčiť.

Spôsob, akým štát právne podchytil vyplácanie príspevkov, je teda podľa nás nešťastný a nesprávny. Vôbec nás ale neprekvapuje. Je to len jeden z ďalších prípadov obchádzania riadneho legislatívneho procesu, kedy sa zásadné opatrenia prijímajú skrze rôzne skratky bez riadneho právneho základu. Ujma na celkovom vnímaní práva v našej spoločnosti bude podľa nás ešte závažnejšia, ako diery v rozpočtoch, ktoré štát obciam svojim nezodpovedným prístupom spôsobuje.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU