blog


Články označené značkami ‘daň z pozemkov’

Nepodanie daňového priznania z miestnych daní a úrok z omeškania

Omeškané alebo nepodané daňové priznanie z miestnych daní sú bežnou realitou každej obce. Môže však obec daňových delikventov nejako trestať? Napríklad úrokom z omeškania? Nie je to tak jednoduché. Medzi miestnymi daňami a napríklad daňou z príjmu je jeden veľký rozdiel. A ten, odstrašujúci účinok úroku z omeškania do istej miery znižuje. Tým rozdielom je […]

Daňové priznanie z nehnuteľností – kedy môžu obce zdaniť nájomcov pozemkov?

31. január je dátumom, dokedy sú osoby, ktoré v obci predchádzajúci rok nadobudli nehnuteľnosť, povinné podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností. Práve obdobie podávania daňových priznaní je časom, kedy sa dá naraziť na nejaký nový praktický problém. Napríklad zdaňovanie poľnohospodárskych pozemkov. Hoci je pozemkové vlastníctvo na Slovensku rozdrobené, len malá časť vlastníkov na svojich […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU