• Uvod
  • Dane
  • Daňové priznanie z nehnuteľností – kedy môžu obce zdaniť nájomcov pozemkov?

Daňové priznanie z nehnuteľností – kedy môžu obce zdaniť nájomcov pozemkov?

Prečítať článok:

Playback speed:


31. január je dátumom, dokedy sú osoby, ktoré v obci predchádzajúci rok nadobudli nehnuteľnosť, povinné podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností. Práve obdobie podávania daňových priznaní je časom, kedy sa dá naraziť na nejaký nový praktický problém. Napríklad zdaňovanie poľnohospodárskych pozemkov. Hoci je pozemkové vlastníctvo na Slovensku rozdrobené, len malá časť vlastníkov na svojich pozemkoch skutočne hospodári. Väčšinou svoje pozemky prenajímajú rôznym podnikateľom. Títo potom takéto veľké plochy obhospodarujú. A sú aj pomerne zdatní v právnych otázkach súvisiacich s pôdou.

Otázkou niekedy je – kto pri prenajatých pozemkoch platí daň z nehnuteľností? Zákon je pomerne jednoznačný. Pokiaľ nájom nemá alebo netrvá aspoň päť rokov, je daňovníkom vlastník. Nájomca daň musí platiť až vtedy, keď sú splnené dve vyššie uvedené podmienky – minimálna doba nájmu a zápis nájomcu v katastri. V praxi sa však vyskytli prípady, kedy obce, s cieľom pomôcť právne nie príliš zdatným vlastníkom, napriek nesplneniu oboch podmienok vyrubili daň nájomcovi (napr. ak chýbal zápis nájmu v katastri). Je pravda, že aj pri tých najúrodnejších pozemkoch ide o relatívne nižšie sumy a nájomcovia to môžu prehliadnuť. No napriek tomu to nie je správny postup a obec musí rátať s tým, že sa jej nájomcovia môžu ozvať.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU