blog


Články označené značkami ‘dôvody hodné osobitného zreteľa’

Pol roka veľkej novely zákona o majetku obcí.

Koncom apríla uplynulo presne pol roka uplatňovania novely zákona o majetku obcí č. 137/2023 Z.z.. Takže môžeme trochu bilancovať. Pretože väčšina prevodov obecného majetku sa uskutočňovala z dôvodov hodných osobitného zreteľa, sú najsledovanejšou časťou novely paragrafy, podľa ktorých má byť súčasťou zásad hospodárenia s majetkom obce aj popis konkrétnych dôvodov. Doteraz totiž platilo, že dôvodom […]

Nie je priamy predaj ako priamy predaj.

V našich blogoch sa pravidelne sťažujeme na zlú kvalitu a nízku jazykovú úroveň našej legislatívy. Dnes bude témou priamy predaj obecného majetku. Avšak nie predaj samotný, ale slovné spojenie “priamy predaj”. Hoci ide o relatívne banálnu vec, často spôsobuje nedorozumenia. Výraz “priamy predaj” označuje špecifický a regulovaný spôsob predaja obecného majetku. V podstate ide o […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU