blog


Články označené značkami ‘Veto starostu’

Starostovo veto – je toto právo neobmedzené?

V našich blogoch sme sa už venovali oprávneniu starostu pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Je však toto právo absolútne? Sú nejaké uznesenia, ktorých výkon sa pozastaviť nedá? Existujú nejaké ďalšie obmedzenia výkonu tohto práva? Uznesenia, ktorých výkon je nepozastaviteľný, sú úplne bežné. Jedná sa o uznesenia procedurálnej povahy, ktorými obecné zastupiteľstvo riadi svoje zasadnutie. Napríklad […]

Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva – môže si starosta svoje veto rozmyslieť?

Zákon o obecnom zriadení dáva starostovi možnosť pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Spôsob je jednoduchý – uznesenie v zákonom stanovenej lehote nepodpíše. Táto lehota je desať dní a začína plynúť schválením uznesenia zastupiteľstvom. Natíska sa ale otázka: môže starosta takéto uznesenie podpísať neskôr? Dôjde takýmto neskorším podpisom k “zhojeniu” pozastaveného uznesenia? Nejde len o to, […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU