Starostovo veto – je toto právo neobmedzené?

Prečítať článok:

Playback speed:


V našich blogoch sme sa už venovali oprávneniu starostu pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Je však toto právo absolútne? Sú nejaké uznesenia, ktorých výkon sa pozastaviť nedá? Existujú nejaké ďalšie obmedzenia výkonu tohto práva?

Uznesenia, ktorých výkon je nepozastaviteľný, sú úplne bežné. Jedná sa o uznesenia procedurálnej povahy, ktorými obecné zastupiteľstvo riadi svoje zasadnutie. Napríklad uznesenie o schválení programu zasadnutia je zo svojej povahy nevetovateľné. Realizuje sa totiž takmer okamžite. T.j. obecné zastupiteľstvo sa schváleným programom zasadnutia jednoducho riadi. Otázkou ostáva, čo sa stane ak uznesenie o schválení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta v zákonnej lehote nepodpíše. Sú ostatné uznesenia prijaté na základe programu postihnuté nejakou vadou? Zákon túto otázku výslovne nerieši. Avšak domnievame sa, že ide skôr o teoretickú otázku. Ak má totiž starosta so schváleným programom problém, je veľmi pravdepodobné, že v lehote nepodpíše ani ostatné – meritórne – uznesenia prijaté zastupiteľstvom. Takže sa o nich bude musieť hlasovať znova (s vyšším kvórom, samozrejme). Môže sa však predsa stať, že starosta napriek nepodpísaniu uznesenia o schválení programu uznesenia prijaté na zasadnutí predsa podpíše. Alebo ide o už skôr pozastavené, no zastupiteľstvom potvrdené uznesenia, ktoré už podpis starostu nevyžadujú (ďalší prípad nepozastaviteľného uznesenia). Čo v takom prípade? Sme toho názoru, že nepodpísanie uznesenia o schválení programu zo strany starostu nemá na platne prijaté uznesenia žiadny vplyv. Uznesenie o schválení programu má totiž na rozdiel od meritórnych uznesení len procedurálnu povahu a problematiky, ktorú riešia prijaté a účinné meritórne uznesenia, sa nijako netýka.

Z praktickej stránky je však zaujímavejší iný prípad. Môže starosta vetovať naozaj každé uznesenie? Čisto technicky áno, právo veta zákon nijako neobmedzuje. Avšak je tu jeden háčik. Právo vetovať uznesenie totiž starostu nezbavuje žiadnej z jeho povinností. Jednou z nich je napríklad povinnosť chrániť majetok obce. Vieme si veľmi ľahko predstaviť, že nepodpísaním uznesenia túto povinnosť starosta poruší. Pritom nie je vylúčené, že toto porušenie môže dosiahnuť intenzitu trestného činu. Môžu sa totiž vyskytnúť situácie, v ktorých je potreba prijatia uznesenia úplne jednoznačná. Situácie, kedy je úplne jasné, že každý odklad spôsobí obci škodu. Ak starosta v takýchto prípadoch svoje právo veta využije (zneužije), niet dôvodu nebrať ho za to na zodpovednosť. Takže starostovia by mali mať na pamäti, že ich široké právo veta neznamená beztrestnosť.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU