• Uvod
  • Dane
  • Príplatok za podlažie – smie obec zdaňovať nadzemné podlažia stavieb rôznymi sadzbami?

Príplatok za podlažie – smie obec zdaňovať nadzemné podlažia stavieb rôznymi sadzbami?

Prečítať článok:

Playback speed:


Výber dane z nehnuteľností je jednou z najbežnejších činností každej obce. Preto by sa dalo čakať, že niet otvorených otázok a všetko je zodpovedané. Nie je to pravda. Vždy sa niečo nájde. Napríklad taký príplatok za podlažie. Niet sporu o tom, že obce si v určitých mantineloch samé stanovujú hodnotu nehnuteľností alebo sadzbu dane. Ako je to ale s príplatkom za podlažie? Môže obec ustanoviť pre svoje rôzne časti alebo katastrálne územia príplatok v rôznej výške?

Na túto otázku sa dá pozrieť z dvoch pohľadov:

1. Pretože príplatok je svojim spôsobom tiež súčasťou sadzby dane, dalo by sa tvrdiť, že tak, ak je možné ustanoviť rôznu základnú sadzbu, je možné meniť aj príplatok.

2. Na druhej strane je tu ústavná zásada, podľa ktorej orgány verejnej moci môžu robiť len to, čo im zákon dovoľuje. A zákon takúto možnosť – mať rôzne príplatky – neustanovuje. Ak by sme teda prihliadli na spomínané ústavné pravidlo, asi by sme uprednostnili jednotnú výšku príplatku.

Každopádne, Finančné riaditeľstvo vydáva pravidelne metodické usmernenia. Z nich sa dá zistiť ich názor na niektoré otvorené otázky. Tieto stanoviská je dobré čítať. Jedno takéto stanovisko sa týka aj príplatku za podlažie. Má číslo MF/007483/2014-725, no bohužiaľ nie je datované. Dokonca sa už nedá nájsť ani na oficiálnej stránke riaditeľstva. Napriek tomu je ale užitočné. V ňom tvrdia, že príplatok by mal byť jednotný pre všetky druhy stavieb. Hoci s ich názorom možno nesúhlasiť, z čisto praktickej stránky by sme odporúčali ho rešpektovať. Samozrejme, situácia v určitej obci môže byť taká, že rôzne výšky príplatku budú vyslovene žiadúce. V takom prípade sa ale obec musí pripraviť na to, že si svoj názor bude musieť obhájiť – pred prokuratúrou, súdmi a podobne.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU