Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva – môže si starosta svoje veto rozmyslieť?

Prečítať článok:

Playback speed:


Zákon o obecnom zriadení dáva starostovi možnosť pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

Spôsob je jednoduchý – uznesenie v zákonom stanovenej lehote nepodpíše. Táto lehota je desať dní a začína plynúť schválením uznesenia zastupiteľstvom. Natíska sa ale otázka: môže starosta takéto uznesenie podpísať neskôr? Dôjde takýmto neskorším podpisom k “zhojeniu” pozastaveného uznesenia? Nejde len o to, že mohol zmeniť názor. V podpise mu mohli zabrániť aj úplne objektívne okolnosti. Vo svetle toho, čo opätovné schvaľovanie pozastaveného uznesenia obnáša, sa možnosť dodatočného podpisu starostom javí ako veľmi praktická. Domnievame sa však, že takéto dodatočné zhojenie pozastaveného uznesenia nie je možné.

Zákon je totiž veľmi jednoznačný a podľa nás nepripúšťa žiadny iný výklad. Ak sa lehota raz zmešká, uznesenie je jednoducho pozastavené. A nedá sa nič robiť, len ho opätovne schváliť – avšak už trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Prípadný dodatočný podpis starostu na veci nič nemení. Tento záver podľa nás vyplýva aj toho, že zákon o obecnom zriadení neobsahuje žiadne ustanovenia o odpustení alebo zhojení zmeškanej lehoty na podpis.

Iné predpisy – ak mal zákonodarca úmysel takéto zhojenie umožniť – totiž odpustenie zmeškanej lehoty upravujú. Uvedomujeme si, že ak pozastavené uznesenie rieši témy, ktoré sú citlivé a polarizujúce, nemusí byť dodatočné schválenie možné. S tým sa treba zmieriť. Dá sa teda pretláčaniu tohto starostovho veta nejako vyhnúť? A môže starosta skutočne vetovať uznesenia podľa toho, ako sa mu zachce? Sledujte naše blogy, budeme sa tejto téme ešte venovať.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU