blog


Autor Archív

Znečisťovanie verejného priestranstva – ako zakročiť?

Povinnosťou každej obce či mesta je okrem iného aj utvárať a chrániť životné prostredie, či udržiavať čistotu v obci. Nikto neupiera obciam a mestám snahu tieto svoje povinnosti vykonávať čo najlepšie. Avšak, s pribúdajúcimi autami, ľudskou činnosťou a tiež neochotou, či nedbanlivosťou ľudí to je čoraz ťažšie. Znečisťovanie miestnych komunikácií sa v súčasnosti stáva problémom […]

Poznáte prípravné trhové konzultácie?

Predpokladáme, že inštitút verejného obstarávania už väčšina pozná. Avšak je tomu tak aj vo vzťahu k prípravným trhovým konzultáciám („PTK“)? Ak chcú verejní obstarávatelia, medzi ktorých patria aj obce, zefektívniť proces verejného obstarávania ako aj zabezpečiť jeho väčšiu transparentnosť, sú PTK ideálnym riešením. Hoci v praxi sú podľa nášho názoru veľmi málo využívané. Totižto, ak […]

Deliť alebo nedeliť zákazky vo verejnom obstarávaní?

Verejné obstarávanie hrá kľúčovú rolu v súvislosti so spravodlivým a transparentným nakladaním s verejnými prostriedkami. Nedovolené rozdeľovanie zákaziek sa stalo témou mnohých diskusií, nakoľko ohrozuje tento princíp a vedie k neefektívnemu využitiu finančných zdrojov a tým aj skresleniu výsledkov verejných súťaží. Jedna z mnohých otázok verejných obstarávateľov (napr. aj obce) pri obstarávaní viacerých zákaziek podobného […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU