• Uvod
  • Obec
  • Ako zabezpečiť kapitál na rozbeh obecnej firmy (sociálneho podniku)?

Ako zabezpečiť kapitál na rozbeh obecnej firmy (sociálneho podniku)?

Prečítať článok:

Playback speed:


V našich blogoch TU a TU sme písali o výhodách, ktoré prinášajú registrované sociálne podniky svojim obciam. S vlastníctvom obecnej firmy (sociálneho podniku) sú však spojené niektoré praktické otázky.

Odkiaľ napríklad vezme obecná firma peniaze na svoj rozbeh? V akej forme majú byť tieto peniaze poskytnuté?

Je jasné, že kapitál na rozbeh môže poskytnúť len sama obec. Otázkou preto ostáva len vhodná právna f/orma. Pôžička? Dotácia? Vklad do základného imania? Pre správne nastavene finančných vzťahov obec-obecná firma si treba uvedomiť, že sa z daňového hľadiska sa jedná o vzťah medzi dvoma závislými osobami. Ich vzájomné obchody sú preto tzv. kontrolovanými transakciami. To sú také, kde existuje riziko, že ich účastníci (keďže sú navzájom prepojení) využijú na zníženie základu dane. A to napríklad tak, že si budú účtovať ceny, ktoré nezodpovedajú reálnym trhovým podmienkam. Vďaka nim potom napríklad účastník, ktorý by inak platil vysokú daň z príjmu, zaplatí nižšiu. Hoci sa môže zdať, že tento problém sa týka jedine nákupu služieb obecnej firmy obcou, nie je to tak.

Kontrolovanou transakciou je napríklad aj pôžička, ktorú obec poskytne svojej firme na rozbeh. Preto by ju mala poskytnúť za trhových podmienok a účtovať si primeraný úrok. Obce na to ale niekedy zabúdajú. A tak požičiavajú bezúročne a vystavujú sa zbytočnému riziku pre prípad daňovej kontroly. Hoci toto riziko je veľmi nízke (pozrite si výročné správy Finančnej správy), predsa tu je. Z tohto hľadiska je preto vhodné pôžičky využívať len pri menších sumách požičiavaných na krátku dobu. Vtedy sú prípadné úroky skutočne zanedbateľné a preto ani bezúročná pôžička nie je problémom.

Pri vyšších sumách požičiavaných na dlhý čas (napr. za účelom pokrytia kapitálových výdavkov) je vhodnejšia forma vkladu. Ideálne ako vklad do tzv. kapitálových fondov. Tento vklad sa podobá navýšeniu základného imania, no na rozdiel od neho sa nezapisuje do obchodného registra. A na rozdiel od vkladu do základného imania sa dá takýto vklad z obecnej firmy pomerne jednoducho vytiahnuť. Ide teda o akúsi štátom tolerovanú dlhodobú pôžičku s ľubovoľnou splatnosťou. A nie je pri nej potrebné riešiť úroky. Prostriedky získané vkladom do kapitálových fondov môže navyše obecná firma použiť na čokoľvek. V tom sa takýto vklad líši napríklad od dotácií, ktorých poskytovanie je vždy viazané na určité podmienky a nie je možné ich ani jednoducho vracať (k dotáciám ešte v našich blogoch vrátime).

Takže ak vaša obec rieši spôsob, akým poskytne svojej obecnej firme peniaze na rozbeh, nemyslite len na pôžičky. Za zváženie stojí aj vklad do kapitálových fondov.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU