• Uvod
  • Obec
  • Novela zákona o miestnych daniach

Novela zákona o miestnych daniach

Prečítať článok:

Playback speed:


Viac flexibility pri zdaňovaní stavieb už od 1. októbra

Prvého októbra nadobudne účinnosť novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hoci ide o veľmi stručný zákon, zmeny, ktoré prináša môžu byť pre niektoré obce zaujímavé. A tak sme sa mu rozhodli povenovať.

Zákon o miestnych daniach stanovuje pri stavbách fixnú sadzbu dane. Avšak s tým, že túto sadzbu možno meniť. A to jednak v závislosti od časti/katastrálneho územia, kde sa stavba nachádza, alebo druhu stavby. Je tu však jedno obmedzenie. Najvyššia daňová sadzba totiž nesmie byť vyššia ako desaťnásobok najnižšej sadzby, ktorá sa v obci uplatňuje. Možno sa zdá, že desaťnásobný rozdiel medzi prípustnými sadzbami je obrovský. Ale len dovtedy, kým si neuvedomíme, že podľa do 1. decembra 2013 účinnej právnej úpravy bol povolený až 40-násobný rozdiel. Práve preto, že takéto priepastné rozdiely v mnohých obciach skutočne existovali (a existujú), dostali obce v roku 2013 prechodné obdobie. Počas neho si svoje sadzby mali upraviť. A to tak, aby sa do roku 2024 rozdiely postupne znižovali a najvyššia sadzba sa dostala na najviac desaťnásobok tej najnižšej.

Ešte pred uplynutím prechodného obdobia sa tento zabehaný systém mení. V prvom rade sa predlžuje prechodné obdobie na priblíženie maximálnej a minimálnej sadzby dane. Zdaňovacím obdobím, kedy budú obce prvýkrát musieť uplatniť spomínaný desaťnásobok, bude rok 2027. Čo je ale ešte dôležitejšie, rozdiel medzi maximálnou a minimálnou sadzbou sa nebude posudzovať v rámci celej obce, ale len v rámci jej častí alebo katastrálnych území. To napríklad znamená, že sadzby v lukratívnych častiach/katastrálnych územiach budú môcť ostať podstatne vyššie ako sadzby v ostatných častiach/katastrálnych územiach obce. Podstatné bude, aby bol predpísaný násobok dodržaný len v rámci konkrétnej časti alebo katastrálneho územia obce. Ak pri dodržaní tohto pravidla rozdiel najvyššej a najnižšej sadzby, posudzovaný vzhľadom na celú obec, presiahne spomínaný desaťnásobok, nič sa nedeje. Obciam sa tak pri ich daňovej politike rozväzujú ruky a do istej miery získavajú späť flexibilitu, ktorú mali do roku 2013.

Aby vaša obec vedela túto výhodu využiť, je potrebné si prejsť aktuálne VZN o miestnych daniach a prípadne ho upraviť. Ak by vaša obec pri tom potrebovala odbornú pomoc, radi vám pomôžeme.

Novela vyšla v zbierke pod číslom 198/2023 Z. z..

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU