• Uvod
  • Obec
  • Obec a oslobodenie od súdnych poplatkov – dá sa súdiť bez rizika?

Obec a oslobodenie od súdnych poplatkov – dá sa súdiť bez rizika?

Prečítať článok:

Playback speed:


To, že obce sú oslobodené od správnych poplatkov, je známe každému starostovi alebo starostke (minimálne na základe stykov s katastrom). Čo je asi známe už menej je to, že obce sú oslobodené aj od poplatkoch súdnych. To však, samozrejme, neznamená, že obec sa môže “beztrestne” súdiť koľko len chce. V prvom rade si treba uvedomiť, že náklady (trovy) súdneho konania nie sú len súdny poplatok. Sú to aj odmeny a náhrady pre advokátov, trovy dôkazov a podobne. Ak obec spor prehrá a súd ju z nejakých osobitných dôvodov od trov neoslobodí, musí trovy zaplatiť. Bez ohľadu na to, že samotný súdny poplatok platiť nemusela. Za ďalšie, oslobodenie od súdneho poplatku platí vtedy, keď sa koná vo veci verejného a spoločensky prospešného záujmu. Zákon o súdnych poplatkoch síce pojem verejného a spoločensky prospešného záujmu nedefinuje, avšak súdna prax je pomerne jednoznačná. Aby obci vznikol nárok na oslobodenie, musí sa konanie týkať záležitostí, ktoré sú alebo bezprostredne súvisia s priamym zabezpečovaním verejných potrieb. Ostatná činnosť, napr. podnikanie, takéto výhody nepožíva. A pozor, obec musí dôvod na oslobodenie aj preukázať – a to priamo v danom konaní. Súd to za ňu zisťovať alebo preukazovať nebude a nebude brať do úvahy ani to, ak právo na oslobodenie vyjde najavo neskôr.

Čo teda povedať na záver? Áno, obec má v súdnom konaní privilegované postavenie a ekonomicky jej to môže pomôcť. Ale nie až tak. A hlavne netreba zabúdať a to, že oslobodenie od poplatku nie je automaticky aj oslobodením od ostatných trov. Ak na to obec zabudne a vrhne sa bezhlavo do súdneho sporu, môže byť na jeho konci nepríjemne prekvapená.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU