• Uvod
  • Obec
  • Účelové cesty – miesto, kde priestupky nie sú priestupkami.

Účelové cesty – miesto, kde priestupky nie sú priestupkami.

Prečítať článok:

Playback speed:


Osobitnou kategóriou ciest, o ktoré sa majú obce pri prenesenom výkone štátnej správy starať, sú účelové cesty. Sú to cesty, ktoré pripájajú rôzne objekty alebo iné nehnuteľnosti k iným cestám. Nepatria do cestnej siete a nie sú ani miestnymi cestami, avšak určité základné pravidlá týkajúce sa užívania ciest platia aj pre ne. Teda aj na účelových cestách možno spáchať priestupok, pričom príslušnou na jeho prejednanie je obec. Tu však treba dať pozor na jednu vec. Nie všetko, čo je priestupkom na ostatných druhoch ciest, je priestupkom aj na účelovej ceste. Na to, aby bolo určité konanie kvalifikované ako priestupok, musí byť aj za priestupok výslovne označené. Ak to tak nie je, o priestupok sa nejedná. Ak preto zákon v definícii nejakého priestupku hovorí, že určité nedovolené konanie môže byť spáchané len v súvislosti s diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami, rovnaký skutok spáchaný na účelovej ceste priestupkom podľa cestného zákona nebude. Preto ho obec ani nebude môcť prejednať. Samozrejme, je možné, že skutok naplní skutkovú podstatu iného protiprávneho činu. Ale v tomto prípade budú na jeho prejednanie príslušné iné orgány. Takýchto skutkov, ktoré by inak boli priestupkami, ale na účelových cestách nimi nie sú, je pritom pomerne dosť.

Motiváciu zákonodarcu nepostihovať niektoré zásahy do užívania účelových komunikácií formou priestupku nepoznáme. Každopádne si myslíme, ak je priestupkom napríklad poškodenie zjazdnosti diaľnice alebo miestnej cesty, malo by ním byť aj poškodenie zjazdnosti cesty účelovej. Prinajmenšom tej, ktorá má verejný charakter. Zatiaľ sa však obce musia zmieriť s tým, že pri účelových komunikáciách budú ich právomoci – podľa nás zbytočne – obmedzené.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU