• Uvod
  • Obec
  • Môže zastupiteľstvo opakovane rozhodovať v tej istej záležitosti?

Môže zastupiteľstvo opakovane rozhodovať v tej istej záležitosti?

Prečítať článok:

Playback speed:


V našom parlamente platí špeciálne pravidlo. Ak sa o určitej veci raz hlasovalo, možno o tej istej veci hlasovať až po uplynutí určitej lehoty (myslíme, že je to 6 mesiacov). Keby nebolo dnešnej legislatívnej smršte, kedy sa poslanci snažia rôznymi spôsobmi pretláčať návrhy, ktoré už boli odmietnuté, asi nik by toto pravidlo nepoznal. O špeciálnom parlamentnom pravidle sa zrejme dozvedeli aj samosprávy. Inak by sa nás nepýtali, či niečo podobné náhodou neplatí aj pre obce. A či je možné, aby zastupiteľstvo, po tom, ako o niečom rozhodne, o rovnakej veci rozhodlo opäť. Trebárs aj odchylne?

Takáto je naša odpoveď

Na rozdiel od pravidiel platných pre našu národnú radu, neexistuje pre obecné zastupiteľstvá žiadne obmedzenie v tom zmysle, že by vec, o ktorej už raz rozhodli, nemohli prejednať znova. A dokonca môžu svoje rozhodnutie zmeniť. Ale nie vždy. Aspoň podľa nášho názoru. Ak rozhodnutie zastupiteľstva spočívalo v neprijatí navrhovaného uznesenia (napr. nedalo súhlas na právny úkon) nevidíme v dodatočnom prijatí skôr neschváleného uznesenia problém. Inak to ale bude v prípadoch, kedy zastupiteľstvo rozhodlo tak, že určité uznesenie prijalo. V takýchto situáciách už podľa nás bude potrebné si všímať, či sa prijaté uznesenie nejakým spôsobom dotýka práv tretích osôb. Pretože právo chráni aj ich a ich legitímne očakávania. Ak preto trebárs obecné zastupiteľstvo schváli uznesenie, ktorým udelí súhlas s určitou zmluvou, a obec túto zmluvu následne uzavrie, bude dodatočná zmena dotknutého uznesenia veľmi problematická. A to predovšetkým vtedy, ak by jej dôsledkom malo byť spochybnenie dotknutej zmluvy.

Aký je teda záver?

Ak zastupiteľstvo urobí určité rozhodnutie, ktoré sa nezdá byť optimálne, nemusí to byť dôvod na plač. O veci sa dá hlasovať opakovanie a rozhodnutie sa za určitých okolností dá zmeniť. Len sa treba riadne pozrieť na povahu veci a potom, ak ona zmenu rozhodnutia pripúšťa, dostať vec na program zasadnutia zastupiteľstva. O tom, ako na to, napíšeme inokedy.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU