• Uvod
  • Obec
  • Pár poznámok k využitiu stredovekej filozofie pri ochrane pokojného stavu

Pár poznámok k využitiu stredovekej filozofie pri ochrane pokojného stavu

Prečítať článok:

Playback speed:


Rímsky cisár Marcus Aurelius bol známy tým, že mu stoická filozofia pomáhala pri riešení ťažkých situácií. Tých ako vladár zažil viac než dosť. No keď môže filozofia pomôcť cisárovi, prečo by nemohla pomôcť starostovi obce? Počuli ste napríklad o Occamovej britve? Ak si myslíte, že ide o pílu na odstraňovanie konárov z obecných ciest, mýlite sa. Ide o praktický princíp, ktorého autor je stredoveký filozof William Occam. Podľa neho nemá byť pri vysvetľovaní určitého javu použitých viac pojmov, ako je nevyhnutne nutné. Preložené do ľudskej reči – ak sa dá niečo vysvetliť alebo vyriešiť jednoducho, netreba to komplikovať. Čo má však tento princíp spoločné s ochranou pokojného stavu?

V minulosti prebiehala o odbornej právnickej literatúre debata o povahe konania, ktorým obec rozhoduje o ochrane pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Niektorí autori tvrdili, že ide o nejaký osobitný, zákonom bližšie neupravený druh konania. Iní sa prikláňali k názoru, že ide o správne konanie. Ako každé iné konanie, kde správne orgány rozhodujú o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov. Ku ktorému z týchto názorov sa prikloniť? Zákon totiž jasné vodítko neposkytuje. Ak by sme si mali pomôcť spomínanou Occamovou britvou, tak je náš záver jasný – je to správne konanie. Načo konštruovať osobitné druhy konaní, ak nám iný zákon dáva k dispozícii solídne upravený procesný postup s lehotami, opravnými prostriedkami a všetkými ostatnými vecami? Tak sme to vždy intuitívne cítili aj my, no nedokázali sme na to nájsť úplne presvedčivé argumenty. Práve uvedomenie si súvislostí s Occamovou britvou však umožňuje tento výkladový problém riešiť a zaujať pomerne jednoznačné stanovisko. Veríme pritom, že tento princíp je použiteľný na množstvo iných praktických právnych problémov.

Čo povedať na záver? Asi len toľko, že pri riešení niektorých situácií môže filozofia naozaj pomôcť. Či sa teraz starostovia (a nielen oni) vrhnú na štúdium filozofie, je ale otázne…

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU