• Uvod
  • Obec
  • Poplatok za rozvoj: zmena stavby pred dokončením a vy ste ešte nevyrubili poplatok pri stavebnom povolení…

Poplatok za rozvoj: zmena stavby pred dokončením a vy ste ešte nevyrubili poplatok pri stavebnom povolení…

Prečítať článok:

Playback speed:


Nedávno sme riešili zaujímavú otázku týkajúcu sa vyrubovania poplatku za rozvoj. A rozhodli sme sa o nej napísať. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj je totiž formulovaný dosť nejasne. Domnievame sa preto, že podobný problém môžu riešiť viaceré obce. Ide o situáciu, kedy obec z rôznych dôvodov po vydaní stavebného povolenia nevyrubila poplatok za rozvoj a teraz je potrebné vyrubiť poplatok opäť. V súvislosti so zmenou stavby pred dokončením. Ako má obec postupovať? Môže ešte vôbec vyrubovať poplatok za stavebné povolenie? Alebo má svoje rozhodnutie zrušiť?

Náš názor na vec je nasledovný.

Povinnosť vyrubiť poplatok za stavebné povolenie nezaniká. Zákon ustanovuje prípady zániku poplatkovej povinnosti, ale zmena stavby pred dokončením k nim nepatrí. Takže obec musí poplatok vyrubiť, a to osobe uvedenej v stavebnom povolení.

Ohľadne poplatku za zmenu stavby pred dokončením môžu v prípade rozšírenia stavby nastať dve situácie:

ak sa osoba poplatníka líši od osoby pôvodného stavebníka, vydá sa nové rozhodnutie na tohto nového poplatníka. Pôvodné rozhodnutie viazané na stavebné povolenie ostáva nedotknuté.
ak sa pri zmene stavby jedná o toho istého poplatníka ako pri stavebnom povolení, pôvodné rozhodnutie sa ruší. Takže ostane len jedno rozhodnutie. Avšak poplatok vyrubený za stavebné povolenie ostáva nedotknutý, s tým, že nové rozhodnutie by malo riešiť jednak už vyrubený poplatok za stavebné povolenie, ale aj poplatok za zmenu stavby.

V prípade zmeny stavby a zmenšenia základu poplatku musí obec vyrubiť poplatok tiež. Dochádza tu ale k vzniku preplatku. No zákon by mohol byť jednoznačnejší. O preplatku hovorí výslovne len vtedy, ak rozsah stavby znižuje nový stavebník – tento má nárok na vrátenie časti vyššieho poplatku zaplatenej pôvodným stavebníkom. Ale ak je v zmysle § 8 ods. 6 zákona v prípade zmenšenia stavby finálnym poplatkom suma vychádzajúca z konečnej výmery stavby, musí preplatok vzniknúť aj vtedy, ak stavbu zmenšuje pôvodný stavebník. Čo sa týka samotného vrátenia preplatku, túto problematiku už upravuje daňový poriadok. Ale o tom niekedy nabudúce.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU