• Uvod
  • Dane
  • Môže obec zdaniť pozemky v správe SPF?

Môže obec zdaniť pozemky v správe SPF?

Prečítať článok:

Playback speed:


Mnoho obcí má vo svojich katastroch pozemky neznámych vlastníkov v správe SPF. Je možné takéto pozemky zdaniť? A kto by mal daň platiť?

Pre niektoré obce je takýto daňový príjem zaujímavý a preto sa touto otázkou zaoberajú. Správa SPF sa totiž dá ľahko zistiť. Je zapísaná priamo na LV, takže obciam sa SPF javí ako ľahká korisť. Bohužiaľ, zákon umožňuje SPF zdaňovať len ak spravuje nehnuteľnosti štátu, obcí alebo VÚC. V iných prípadoch sa to nedá. Pri pozemkoch neznámych vlastníkov preto ako náhradné riešenie prichádza do úvahy jedine postup podľa § 5 ods. 2 alebo 3 zákona o miestnych daniach. Čiže zdaňovanie toho, kto má pozemky v nájme od SPF alebo ktorá ich naozaj užíva. Zistenie týchto skutočností ale nemusí byť vždy ľahké. A je možné, že náklady zisťovania presiahnu výnos, ktorý sa dá zdanením dotknutého pozemku dosiahnuť. Za určitých okolností sa preto treba zmieriť s tým, že o zdanenie niektorých pozemkov neznámych vlastníkov sa ani netreba pokúšať.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU