• Uvod
  • Obec
  • Je lepšie byť obecným alebo mestským poslancom?

Je lepšie byť obecným alebo mestským poslancom?

Prečítať článok:

Playback speed:


Pár poznámok k majetkovým priznaniam verejných funkcionárov.

Jedna z prvých povinností, ktorú si po nástupe do funkcií museli splniť noví starostovia, primátori a poslanci mestských zastupiteľstiev, je podanie priznania podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na prvý pohľad sa zdá – a prvý dojem potvrdzuje aj formulár, na ktorom sa priznanie podáva – že ide o dokonalý prostriedok na odhalenie ich majetkových pomerov. Pri bližšom pohľade je však zrejmé, že zákon a s ním aj formulár, sa ešte dajú vylepšiť.

Najprv k samotnému formuláru. Práve preto, že ide o formulár, nie je doň možné zachytiť všetky relevantné životné situácie. Potvrdia napríklad mestskí poslanci. Od nich totiž formulár žiada vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadne neprípustné činnosti, hoci práve takýto zákaz sa ich vôbec netýka. Ak chcú teda formulár pravdivo vyplniť, nezostane im nič iné, len príslušné kolónky prečiarknuť a rukou doň vpísať pravdivo údaje. Toto ale nie je najväčší problém zákona (a formulára s ním).

Ak má priznanie pravdivo zobrazovať majetkové pomery funkcionára, je potrebné, aby bolo detailnejšie. A to predovšetkým ohľadom príjmov a vlastníctva tzv. iných majetkových práv. Vo vzťahu k príjmom napríklad formulár priznania hovorí len o zdaniteľnom príjme. Avšak existuje tu pomerne neveľká, no významná skupina príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. A paradoxne práve tieto príjmy môžu byť tie najvyššie. Ide predovšetkým o podiely na zisku obchodných spoločností (dividendy) a im podobné platby pre tichých spoločníkov. Tieto príjmy, keďže nejde o zdaniteľné príjmy, môže verejný funkcionár vo formulári pokojne zamlčať. Pri údajoch o vlastníctve iných majetkových práv je zas problémom to, že sú príliš stručné (nevyžaduje sa dokonca ani ich približné ocenenie). Mnoho tých, čo majú peniaze, totiž svoj najväčší majetok nevlastní priamo, ale cez tretie osoby, rôzne firmy a podobne. V prípade držby vecí skrz slovenské firmy sa ešte čo-to dá dohľadať vo verejne dostupných registroch. No ak funkcionár drží obchodný podiel, cenný papier alebo obdobné právo v zahraničí, je pravdivé stanovenie hodnoty takéhoto aktíva takmer nemožné.

Formulár by teda bolo vhodné spresniť. Len čo na to dotknutí verejní funkcionári? Už teraz je vypĺňanie formulára celkom otrava a ak sa formulár ešte natiahne, bude to ešte horšie… Každopádne, veríme, že verejní funkcionári by takéto niečo určite pochopili. Služba verejnosti je predsa obeta. Či nie?

P.S.: Odpoveď na otázku z nadpisu- obecní poslanci nie sú verejnými funkcionármi v zmysle zákona. Priznanie preto nepodávajú aspoň z tohto hľadiska sa im žije ľahšie.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU