• Uvod
  • Obec
  • Novela zákona o majetku obcí prináša nové povinnosti aj hlavnému kontrolórovi

Novela zákona o majetku obcí prináša nové povinnosti aj hlavnému kontrolórovi

Prečítať článok:

Playback speed:


O novele zákona o majetku obcí účinnej od novembra 2023 sme už písali. Tému sme však úplne nevyčerpali, a preto sa k nej ešte vraciame. Okrem zmien v samotnom zákone o majetku obcí sa totiž mení aj zákon o obecnom zriadení. A to tak, že hlavnému kontrolórovi pribúdajú nové povinnosti. V súvislosti so sprísnením režimu predaja obecného majetku bude totiž hlavný kontrolór povinný vykonávať viac kontrol.

Podľa dnešnej úpravy sa kontroly uskutočňujú na základe schváleného plánu kontrol alebo podľa požiadavky starostu alebo zastupiteľstva. Po účinnosti novely bude kontrolór automaticky skúmať všetky prevody nehnuteľného obecného majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Tieto kontroly bude potrebné vykonať do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka a obec bude správu o ich výsledkoch zverejňovať do 30 dní od jej predloženia zastupiteľstvu.

Hoci sa novela zákona o obecnom zriadení dotýka len málo, dovolíme si tvrdiť, že spolu so zmenami v zákone o majetku obcí podstatne zvýši mieru verejnej kontroly nad nakladaním s obecným majetkom. Keďže bude automaticky a verejne kontrolovaný takmer každý významnejší prevod a jeho zákonnosť bude môcť napádať takmer každý (viď zmeny v zákone o majetku obcí TU), budú musieť byť obce pri prevodoch podstatne obozretnejšie.

Ak si preto vaša obec nebude pri nejakom prevode istá správnym postupom, kedykoľvek sa na nás obráťte. Radi vám pomôžeme.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU