• Uvod
  • Novinky
  • Právo užívať nehnuteľnosť a vznik poplatkovej povinnosti pri poplatku za odpad

Právo užívať nehnuteľnosť a vznik poplatkovej povinnosti pri poplatku za odpad

Prečítať článok:

Playback speed:


Na kvalitu slovenskej legislatívy sa v našich blogoch sťažujeme pomerne často. Inak tomu nebude ani teraz. Do oka nám totiž padlo jedno nejasne naformulované ustanovenie zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Konkrétne sa jedná o paragraf 77 ods. 2. Ten ustanovuje, kto všetko je poplatníkom poplatku za odpad. Napríklad ním je aj osoba, ktorá má právo užívať nehnuteľnosť v obci.

Nedostatky takejto formulácie sú zjavné ihneď. Stačí sa totiž vžiť do situácie vlastníka, ktorý svoju nehnuteľnosť vôbec neužíva, nezdržiava sa v nej a neprodukuje na nej žiadny odpad. Napriek tomu, keďže je vlastník, a teda má na jej užívanie právo, je v zmysle zákona poplatníkom. A to aj vtedy, ak jeho nehnuteľnosť užíva niekto iný.

Jeden užitočný rozsudok Najvyššieho súdu.

Dalo sa čakať, že v dôsledku takto nejasne napísaného zákona dôjde k súdnym sporom. Tak sa aj stalo a jeden prípad skončil až na Najvyššom súde. Ten svojim výkladom nešťastnú formuláciu zákona v určitom rozsahu zmiernil (rozsudok sp. zn. 8 Sžfk 49/2020 z 20. januára 2021). Najvyšší súd totiž uviedol, že vlastník, ktorý formou výpožičky (ale aj nájmu) prenechá svoju nehnuteľnosť do užívania inému, de facto dočasne stráca právo ju užívať. A preto nemôže byť ani považovaný za poplatníka. Je dobré tento rozsudok poznať, pretože situácia, o ktorej Najvyšší súd rozhodoval, sa určite vyskytne vo viacerých obciach.

Hoci považujeme spomínaný rozsudok za užitočný, ideálne by bolo, ak by ho vôbec nebolo potrebné vydať. Kým totiž Najvyšší súd nami kritizovanú dieru v zákone ako-tak zaplátal, uplynuli cca 4 roky. Koľko ľudí muselo za ten čas tento problém riešiť? Bolo by teda vhodné zákon novelizovať. A to v tom zmysle, že osoba s právom nehnuteľnosť užívať je poplatníkom len vtedy, ak vo vzťahu k danej nehnuteľnosti nie je titulom užívania poplatníkom niekto iný. Ak sa bude zákon novelizovať, pokúsime sa v tomto zmysle poslať do legislatívneho procesu pripomienku.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU