• Uvod
  • Obec
  • Neplatné voľby starostu – kto má viesť obec do nových volieb?

Neplatné voľby starostu – kto má viesť obec do nových volieb?

Prečítať článok:

Playback speed:


V niektorých obciach ešte stále cítiť dozvuky minuloročných komunálnych volieb. Najvyšší správny súd totiž začal postupne vynášať rozsudky v konaniach o ich neplatnosti. A niektoré obce majú hlavu v smútku. Pretože nevedia, kto ich má viesť. Boli v nich totiž zvolení noví starostovia, no ich voľba bola vyhlásená za neplatnú. Tieto obce sa musia vysporiadať s nasledovnou otázkou:

Má obec viesť ešte pôvodný starosta? Alebo obec vedie zástupca, ktorého vymenoval neplatne zvolený nový starosta alebo nové zastupiteľstvo?

Hlavným právnym problémom, ktorý treba vyriešiť, je právna relevancia sľubu neplatne zvoleného starostu. Lebo mandát pôvodného starostu nezaniká samotným výsledkom volieb, ale až zložením sľubu starostu nového. Otázka teda znie: spôsobuje sľub starostu, ktorého voľba bola vyhlásená za neplatnú, zánik mandátu pôvodného starostu? Alebo ide o úkon, na ktorý sa z právneho hľadiska neprihliada? Pretože je jasné: ak aj smie aj neplatne zvolený starosta urobiť právne relevantný sľub, starý starosta končí. Ak sa na sľub neplatne zvoleného starostu neprihliada, mandát pôvodného starostu trvá ďalej.

Ako je dobrým zvykom, zákon na túto otázku žiadnu jednoznačnú odpoveď nedáva. Kto sleduje médiá, určite zachytil, že z niektorých obcí smerovali na Najvyšší správny súd v tomto zmysle aj dopyty o objasnenie. Avšak ten sa vyjadril v tom zmysle, že riešiť otázku vedenia obce po vyhlásení volieb za neplatné, nie je jeho úlohou.

O neplatnosti komunálnych volieb v minulosti rozhodoval Ústavný súd. Dnes, ako už bolo uvedené, je to agenda Najvyššieho správneho súdu. Znenie príslušných predpisov (§ 312j Správneho súdneho poriadku) v podstatných častiach kopíruje právnu úpravu, podľa ktorej v minulosti rozhodoval Ústavný súd (§ 163 zákona o Ústavnom súde). Podľa oboch predpisov súd vo volebných veciach buď vyhlási voľby rovno za neplatné, alebo len zruší ich výsledok, alebo zruší len rozhodnutie volebnej komisie a za víťaza vyhlási legitímne zvoleného kandidáta. Väčšina aktuálnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu obsahuje len jeden z týchto výrokov, a to buď výrok o neplatnosti volieb alebo priklepnutie víťazstva inému kandidátovi. Keďže zrušenie výsledku volieb sme nezaregistrovali a pri vyhlásení za víťaza iného je vec jednoznačná, budeme sa ďalej zaoberať len právnymi účinkami rozsudku o neplatnosti volieb. Práve právne následky tohto rozhodnutia sú kľúčom k určeniu, kto má obec vlastne viesť.

Ideálne by bolo, ak by túto otázku výslovne riešil zákon. To však nie je náš prípad a nepoznáme ani žiadne súdne rozhodnutia, ktoré by na vec vrhli viac svetla. Aktuálne rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu však predsa ponúkajú určitú pomoc. Tieto totiž na viacerých miestach odkazujú na právny názor Ústavného súdu, podľa ktorého neplatnosť volieb nespôsobujú všetky porušenia zákona. Relevantné sú len tie nedostatky, kvôli ktorým existuje odôvodnená pochybnosť, že zvolený kandidát je skutočne osobou, ktorú si občania vybrali (viď napr. rozhodnutie pre mesto Strážske). A práve v tomto je kľúč k riešeniu našej otázky. V podmienkach demokratického a právneho štátu je totiž nevyhnutné, aby občanov reprezentovali zástupcovia vybraní vo férových a riadne vykonaných voľbách. Kandidát zvolený vo voľbách, ktoré tejto požiadavke nezodpovedajú, nereprezentuje občana ako základný zdroj moci v štáte. A preto by v mene občanov nemal ani konať. Jeho sľub a ani žiadny iný úkon by nemali byť platné.

To znamená, že ak by sme si mali vybrať medzi bývalým starostom zvoleným v riadnych voľbách a novým starostom zvoleným vo voľbách neplatných (nereprezentuje voličov), jednoznačne by sme uprednostnili starostu pôvodného. Práve preto, že jeho voľba bola v poriadku a zodpovedá vôli voličov. Nebolo by totiž správne, aby jeho mandát zanikol sľubom starostu, o ktorého legitimite sú pochybnosti.

Samozrejme, ani tento záver nie je úplne bezproblémový – čo napríklad s právnymi úkonmi, ktoré neplatne zvolený starosta urobil (snáď toho moc nestihol)? Každopádne, toto by už mal riešiť zákonodarca, a to priamo zákonom. Fiat iustitia pereat mundus.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU