blog


Články označené značkami ‘zástupca starostu’

Zástupca starostu a nezlučiteľnosť funkcií

Hoci sa súkromný a verejný sektor navzájom potrebujú, ich vzájomné spolužitie prináša viacero rizík. A to predovšetkým pre verejný sektor, v ktorom mnohí stále vidia dojnú kravu a zdroj obohatenia. Aj preto bol v roku 2004 prijatý ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento má verejný sektor pred rozkrádaním zo […]

Pár návrhov k právnej úprave právneho postavenia zástupcu starostu.

V minulom blogu sme sa opäť zaoberali postavením zástupcu starostu obce. Menovite jeho povinnosťou podávať majetkové priznanie. Funkcia zástupcu, ktorý prevzal vedenie obce po starostovi, ktorému zanikol mandát, je však zaujímavá aj v iných ohľadoch. Vysvetlili sme už, že takýto zástupca starostu, napriek svojim oprávneniam, nie je verejným funkcionárom. Z toho preňho vyplývajú ďalšie – […]

Musí zástupca starostu podávať majetkové priznanie?

Blíži sa 30. apríl, a to je termín, dokedy musia verejní funkcionári podávať svoje – ľudovo povedané – majetkové priznania. Okruh dotknutých funkcionárov sa zdá byť pomerne jasný. Napriek tomu aj tu sme narazili na otázku, ktorá stojí za zmienku. Je majetkové priznanie povinný podať aj zástupca starostu, ktorý plní jeho úlohy preto, lebo starostovi […]

Ako je to s nevyčerpanou dovolenkou staronového zástupcu starostu?

Nedávno sme v súvislosti s komunálnymi voľbami riešili otázku nevyčerpanej dovolenky starostu. Nevyčerpaná dovolenka sa však netýka len starostov. V novom volebnom období môžu pokračovať aj ich zástupcovia. Aké pravidlá platia pre nich? V prvom rade si treba uvedomiť, že postavenie zástupcu starostu sa od postavenia starostu líši. Aj jeho mandát síce končí zložením sľubu […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU