• Uvod
  • Obec
  • Ako je to s nevyčerpanou dovolenkou staronového zástupcu starostu?

Ako je to s nevyčerpanou dovolenkou staronového zástupcu starostu?

Prečítať článok:

Playback speed:


Nedávno sme v súvislosti s komunálnymi voľbami riešili otázku nevyčerpanej dovolenky starostu. Nevyčerpaná dovolenka sa však netýka len starostov. V novom volebnom období môžu pokračovať aj ich zástupcovia.

Aké pravidlá platia pre nich?

V prvom rade si treba uvedomiť, že postavenie zástupcu starostu sa od postavenia starostu líši. Aj jeho mandát síce končí zložením sľubu nového starostu, avšak zástupca sám žiadny sľub neskladá – a ak má vo svojej funkcii pokračovať, musí si počkať na poverenie starostom. Ten má na to 60 dní. Navyše, zákon o obecnom zriadení na rozdiel od starostu považuje jeho zástupcu výslovne za zamestnanca. Otázku prenosu alebo preplatenia nevyčerpanej dovolenky preto treba riešiť podľa Zákonníka práce.

Odpoveď podľa nás dáva ust. § 40 ods. 12 zákona (ide pôvodne o ust. § 110 ods 2., zmena je dôsledkom ostatnej novely). Ten, aj na účely dovolenky, hovorí, že bezprostredne na seba nadväzujúce pracovné pomery sa považujú za jeden pracovný pomer. To znamená, že ak zástupcov nový mandát začne bezprostredne potom, ako mu skončí starý, hľadí sa naňho ako keby pôvodný mandát vôbec neskončil. S príslušnými následkami pre dovolenku. Ak ale nový mandát začne neskôr (starosta si môže dať načas), pôjde už o nový pracovný pomer. Prenos dovolenky už teda nebude možný.

Osud zástupcovej dovolenky má teda v rukách starosta obce – ak ho zastupovaním poverí skôr, dovolenka sa prenáša. Ak ho poverí neskôr, prenos nie je možný.

A posledná vec na záver – Zákonník práce síce bezprostrednosť nasledujúceho pracovného pomeru nedefinuje, ale pekné vysvetlenie je v aktuálnej novele, ktorá presunula pôvodné ustanovenie § 110 ods. 2 do ust. § 40 ods. 12:

Za bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca sa považuje jeho vznik v najbližšom pracovnom dni, keď sa skončil predchádzajúci pracovný pomer.

Ak chcú teda starostovia svojim staronovým zástupcom dopriať ich nevyčerpanú dovolenku, nemali by s ich poverením váhať. 

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU