• Uvod
  • Obec
  • Pár poznámok k zmene platu zástupcu starostu

Pár poznámok k zmene platu zástupcu starostu

Prečítať článok:

Playback speed:


Zástupcom starostov sme sa už v našich blogoch venovali. Prax ale neustále prináša zaujímavé podnety a tak sa k tejto téme vraciame. Otázka, o ktorej dnes chceme písať znie: smie starosta jednostranne zmeniť plat svojho zástupcu? Potom, ako mu už tento plat raz určil? V niektorých obciach sa táto otázka rieši, a preto by sme radi prispeli svojim názorom.

Ako to vidíme my?

Podľa § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení určuje plat svojho zástupcu starosta. Bez ohľadu na to, či zástupca bol alebo nebol na výkon svojej funkcie uvoľnený z práce. To, že určenie výšky platu je výlučne v kompetencii starostu však neznamená, že starosta môže rozhodovať úplne svojvoľne. V prvom rade je pre zástupcu ustanovená horná hranica platu, ktorou je 70% platu starostu. Avšak je tu ešte jedno menej zreteľné obmedzenie – výška platu by mala byť primeraná časovej a vecnej náročnosti zástupcovej práce. Teda je potrebné zohľadniť jednak to, čo bude zástupca robiť, a tiež aj to, koľko času tomu bude venovať. V tejto súvislosti robia niekedy starostovia chybu. Do poverenia pre zástupcu totiž uvedú len to, čo sa má vykonávať (vecný rozsah). Časový rozsah (napr. koľko dní v týždni) už neuvedú. Zrejme sa tak deje aj preto, lebo o časovom a vecnom rozsahu zástupcovej práce hovorí len paragraf o jeho plate (§ 25 ods. 7). Paragraf, ktorý hovorí o zástupcovom vymenovaní (§ 13b) už takúto “pripomienku” nemá.

Neuvedenie časového rozsahu však spôsobuje, že nie je možné posúdiť, či je určený plat naozaj primeraný. Každopádne, toto nie je vec, ktorá nás teraz zaujíma. Zaujíma nás to, či je už raz určenú výšku platu možné zmeniť. Podľa nás áno, ale len za určených podmienok. Vychádzajúc zo znenia zákona totiž tvrdíme, že ak raz starosta určil svojmu zástupcovi plat, urobil to tak, aby jeho výška bola primeraná zástupcovej pracovnej záťaži.

Takže ak sa má už raz určený plat meniť, znamená to jednu z dvoch vecí:

  • zmenený plat už nemusí byť primeraný (t.j. dôjde k porušeniu zákona) alebo
  • primeraný nebol už prvotne určený plat (a teda obec zákon porušila v minulosti).

Ani jedna z týchto alternatív nevyzerá príťažlivo. Peniaze sú vždy politicky citlivé. Aby sa obec otázkam o primeranosti zástupcovho platu vyhla, je vhodné plat meniť jedine vtedy, ak starosta súčasne zmení rozsah úloh, ktorými je zástupca poverený. A to tak, aby prípadný nárast alebo pokles platu vždy zodpovedal zmene zástupcovho pracovného zaťaženia.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU