• Uvod
  • Obec
  • Zmena údajov kupujúceho a platnosť uznesenia o schválení predaja majetku

Zmena údajov kupujúceho a platnosť uznesenia o schválení predaja majetku

Prečítať článok:

Playback speed:


Má zmena údajov kupujúceho vplyv na platnosť uznesenia o schválení predaja majetku obce?

Efektívny výkon verejnej kontroly nad nakladaním s obecným majetkom je celospoločenským záujmom. Zákon preto v tomto smere obciam ukladá viacero povinností. Od zverejňovania zámerov na uskutočnenie predaja, až po schválenie predajov zastupiteľstvom. Celý predaj preto trvá dlhšie ako je tomu pri predajoch medzi súkromnými osobami. A nastávajú niektoré komplikácie. Napríklad,  ak v čase medzi schválením prevodu a jeho uskutočnením dôjde k zmene osobných údajov osoby, ktorá má obecný majetok nadobudnúť. Ak k tomu dôjde, v príslušnej kúpnej zmluve budú už u kupujúceho uvedené iné údaje, ako v uznesení zastupiteľstva o schválení predaja.

Je to problém?

Pre niektoré samosprávy áno. A stretli sme sa s prípadom, kedy sa pôvodné uznesenie dodatočne mení. Tak, aby údaje kupujúceho sedeli s jeho aktuálnymi údajmi v zmluve. Hoci – pokiaľ sa prevod opätovne schváli – to z praktickej stránky neprekáža, nepovažujeme to za úplne správne. Zmena údajov kupujúceho totiž nemení nič na tom, že ide stále o tú istú osobu. A preto raz udelený súhlas ostane súhlasom bez ohľadu na to, koľko údajov si kupujúci zmení. Ak by sme tvrdili, že v prípade zmeny údajov kupujúceho je potrebná aj dodatočná úprava uznesenia, de facto by sme umožnili, aby sa o už raz schválenom prevode hlasovalo znova. S tým dôsledkom (ak by v zastupiteľstve došlo k zmene pomerov), že by nemusel byť schválený. Presne toto sa môže stať, ak by sme trvali na požiadavke dodatočnej úpravy už schváleného prevodu. Tento dôsledok je však zjavne neprijateľný. Porušuje totiž jednu zo základných zásad nášho právneho poriadku, ktorou je zásada právnej istoty. Ak predsa zastupiteľstvo schváli niekomu prevod, má dotyčný právo očakávať, že transakcia riadne prebehne.

Každopádne predpokladáme, že obce, ktoré z vyššie uvedených dôvodov dodatočne menia svoje uznesenia, to nerobia v zlej viere. Práve naopak. Možno sa chcú len poistiť kvôli zlým skúsenostiam s niekedy nepredvídateľnými katastrami (ktoré občas majú požiadavky nad rámec zákona). Ak je to ale tak, katastre musia ustúpiť. Schválením prevodu si obce svoju zákonnú podmienku splnili. A viac od nich požadovať nemožno.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU