• Uvod
  • Obec
  • P. S.: Vyžaduje si prijatie daru obcou súhlas zastupiteľstva? – poznámka k staršiemu blogu

P. S.: Vyžaduje si prijatie daru obcou súhlas zastupiteľstva? – poznámka k staršiemu blogu

Prečítať článok:

Playback speed:


Osudy našich blogov sú rôzne. Niektoré zapadnú bez povšimnutia, iné vzbudia záujem. A dostávame na ich základe nové podnety a doplňujúce otázky. No osud jedného blogu bol úplne výnimočný – prvýkrát sme dostali spätnú väzbu v tom zmysle, že naše stanovisko je nesprávne. Konkrétne sa jedná o blog venovaný súhlasu obecného zastupiteľstva s prijatím daru. Nájdete po kliknutí TU.

V uvedenom blogu sme tvrdili, že prijatie daru obcou nie je úkon, na ktorý je potrebný súhlas zastupiteľstva. Čitateľ nášho blogu nás upozornil, že tento názor nie je správny a súhlas zastupiteľstva na prijatie daru potrebný je. Sme vďační za každú spätnú väzbu a preto sme sa rozhodli na naše stanovisko ešte raz pozrieť. A nájsť prípadné pochybenie. V prvom rade sme prechádzali príslušné predpisy – či v nich niekde nie je “zašité” ustanovenie, ktoré uniklo našej pozornosti a ktoré preukazuje našu chybu. Nesedeli sme ale len nad zákonmi. Zaujímalo nás aj to, ako sa na vec dívajú iní autori, ktorí sa tejto problematike venujú .

Čo sa však zákona týka, našli sme toto:

Už v skoršom blogu spomínaný § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. Ten hovorí o verejnosti zasadnutí zastupiteľstva, ak sa jedná o nadobúdanie majetku a § 11 ods. 4, tiež zákona o obecnom zriadení. Ten hovorí, že zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom obce.

Hoci na prvý pohľad možno nadobudnúť dojem, že oba paragrafy naozaj vyžadujú súhlas zastupiteľstva s prijatím daru, nie je to tak. K § 12 ods. 8 sme sa už vyjadrili v skoršom blogu. Ohľadom § 11 ods. 4 si dovolíme tvrdiť, že nie každé darovanie je nutne najdôležitejším úkonom nakladania s majetkom obce. Je mnoho prípadov, kedy občania svojim obciam darujú zanedbateľne veľké nehnuteľnosti alebo podiely na nich. Požiadavka, aby schváleniu podliehal paušálne každý takýto dar, je podľa nás absurdná a ide nad rámec toho, čo od obce možno žiadať. Najmä ak si uvedomíme, že obce môžu bez súhlasu zastupiteľstva robiť úkony, ktorých objem – aspoň vo finančnom vyjadrení – takéto dary mnohonásobne prevyšuje (napr. pri niektorých verejných obstarávaniach). Samozrejme, ak sa ale jedná o darovanie niečoho naozaj “veľkého”, žiadať súhlas zastupiteľstva je na mieste (prinajmenšom z dôvodu politickej opatrnosti). Takže v tomto ohľade naše stanovisko z predošlého blogu modifikujeme – avšak nie preto, že ide o darovanie ako také. Ale preto, že ide o disponovanie veľkými hodnotami. Pri drobných darovaniach trváme na svojom.

A čo sa týka názorov odbornej literatúry? Áno, naozaj sme našli stanoviská, v zmysle ktorých je súhlas zastupiteľstva vyžadovaný pri každom dare. Avšak tiež sa opiera len o spomínaný § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. No takýto paušálny prístup je podľa nás, z dôvodov uvedených vyššie, nesprávny.

Starostov a starostky však nezaujímajú naše teoretické úvahy. Potrebujú praktické rady. Keďže schváleniu zastupiteľstvom by mali podliehať len tie najdôležitejšie úkony, potreba súhlasu by sa mala posudzovať pri každom darovaní individuálne. Rozhodujúci však nebude názor dotknutej obce, ale katastra, no hlavne súdu (ak sa vec dostane až tam). Ak sa teda obec rozhodne otázku dôležitosti darovania posúdiť sama, vystavuje sa riziku, že inštitúcie, ktorých názor je relevantný (kataster, súd), s ňou nebudú súhlasiť. Komplikácie, ktoré z toho vyplývajú, sú zrejmé. Takže – z čisto preventívnych dôvodov, a ak je to čo i len trochu možné – je lepšie mať prijatia väčších darov schválené zastupiteľstvom. A to aj s vedomím, že je to mnohokrát nadpráca, ktorú zákon nevyžaduje.

Ešte raz ďakujeme všetkým našim čitateľom za ich spätnú väzbu!

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU